In vogelvlucht In vogelvlucht

De geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse begint al in de zgn. Middeleeuwen. Na de reformatie ontstaan in Hardenberg en Heemse gemeenten van de latere Ned. Herv. Kerk. De Afscheiding van 1834 leidt in Heemse tot het ontstaan van wat later de Gereformeerde Kerk te Heemse genoemd zal worden. De Doleantie van 1886 leidt in Hardenberg tot het ontstaan van wat later de Geref. Kerk Hardenberg zal heten.

De Gereformeerde kerken van Hardenberg en Heemse fuseren per 1 april 1999 tot de Gereformeerde Kerk te Hardenberg-Heemse. 

Vrijdag 24 maart 2006 fuseren de Hervormde Gemeente Hardenberg en de Hervormde Gemeente Heemse met de Geref. Kerk te Hardenberg-Heemse tot de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse.

 
Geschiedenis van de kerkelijke gebouwen Geschiedenis van de kerkelijke gebouwen
lees meer »
 
Geschiedenis van de kerkorgels Geschiedenis van de kerkorgels
lees meer »
 
Hervormde Gemeente Hardenberg 1610 - 2006 Hervormde Gemeente Hardenberg 1610 - 2006
lees meer »
 
Hervormde Gemeente Heemse 1625 - 2006 Hervormde Gemeente Heemse 1625 - 2006
lees meer »
 
Gereformeerde Kerk Heemse 1836 - 1999 Gereformeerde Kerk Heemse 1836 - 1999
lees meer »
 
Gereformeerde Kerk Hardenberg 1887-1999 Gereformeerde Kerk Hardenberg 1887-1999
lees meer »
 
Gereformeerde Kerk Hardenberg - Heemse 1999-2006 Gereformeerde Kerk Hardenberg - Heemse 1999-2006
lees meer »
 
PKN Hardenberg Heemse vanaf 2006 PKN Hardenberg Heemse vanaf 2006
lees meer »