Wegwijs Wegwijs

Onze wijk is opgedeeld in 12 secties van zo’n 50 à 60 adressen. Elke sectie heeft een wijkteam bestaande uit een ouderling, een diaken en een aantal contactpersonen. Het team komt geregeld samen en ze praten met elkaar door wat er in de wijk of in de eigen sectie speelt. Ook is er nauwgezet overleg met ds. Van der Wel.

Er zijn afspraken gemaakt over het werk in de wijk. De contactpersonen doen vooral contactueel bezoekwerk, de ouderlingen zijn meer pastoraal bezig en de diaken heeft zijn diaconale taak.

U kunt altijd een beroep doen op iemand uit het team, maar u kunt ook rechtstreeks contact met ds. Van der Wel opnemen als u dat wenst.

Ook bereidt het hele team de jaarlijkse groothuisbezoeken voor. Het onderwerp voor deze groothuisbezoeken bespreken we met elkaar op de wijkkerkenraad en het materiaal wordt daar toegelicht. We hebben dus in de hele wijk hetzelfde onderwerp.

 
Wijkindeling Baalder Wijkindeling Baalder
lees meer »
 
Wijkteam BL-01 Wijkteam BL-01

Brinkberg-Paasberg

lees meer »
 
Wijkteam BL-02 Wijkteam BL-02

Singelberg

lees meer »
 
Wijkteam BL-03 Wijkteam BL-03

Beekberg

lees meer »
 
Wijkteam BL-04 Wijkteam BL-04

Polberg

lees meer »
 
Wijkteam BL-05 Wijkteam BL-05

Eiberhof-Alb.Schweitzerplein

lees meer »
 
Wijkteam BL-06 Wijkteam BL-06

Hofweg-Alb.Schweitzerlaan

lees meer »
 
Wijkteam BL-07 Wijkteam BL-07

Zonnehof-De Kamphof-Oosthof

lees meer »
 
Wijkteam BL-08 Wijkteam BL-08

Binnenhof-Weidehof-Gramsbergerweg-Hardenbergerweg-Westeindigerdijk-Beekweg-Rodedijk-Meester-Westerhofdijk

lees meer »
 
Wijkteam BL-09 Wijkteam BL-09

De Bree-Wilgenstuk

lees meer »
 
Wijkteam BL-10 Wijkteam BL-10

De Woerte-Veldmaat-Kleine Pollen

lees meer »
 
Wijkteam BL-11 Wijkteam BL-11

Ondermaat-Bovenmaat

lees meer »
 
Wijkteam BL-12 Wijkteam BL-12

Baalder-Esch

lees meer »