Bestuur Bestuur
In deze rubriek vindt u de belangrijkste gegevens van de (bovenwijkse) bestuursorganen van de PGHH:
Achtereenvolgens
de Algemene Kerkenraad,
het College van Kerkrentmeesters,
het College van Diakenen en
de Centrale Jeugdraad.
We hebben hier aan toegevoegd het Kerkelijk Bureau omdat het een orgaan is van het College van Kerkrentmeesters
terug