Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het privacy statement van onze gemeente lag al een poosje klaar, maar is nu ook voor iedereen inzichtelijk op de website. Het opgestelde statement vloeit voort uit Europese wetgeving waar wij als kerkgenootschap aan gehouden zijn. 

In het privacy statement zijn de regels voor het delen van gegevens vastgelegd. Het gaat hierbij met name om het verwerken van persoonsgegevens. Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die te herleiden is, direct of indirect tot een of meer personen. 
De kerkorde is hierin helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Deze regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die binnen de kerk worden gedeeld mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mogen de gegevens gedeeld worden. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in het privacy statement. 

Het betreft een landelijk model wat, dankzij input uit de gemeente, is aangepast op de situatie binnen onze gemeente. Voor de geïnteresseerden; jullie kunnen het beleid hier vinden:

Privacy statement PG Hardeberg-Heemse


 
terug