Volg Live de Kerkdienst in Radewijk Volg Live de Kerkdienst in Radewijk
De kerkdienst in de Opgang kunt u live volgen op uw TV, Tablet, PC, Laptop en Smartphone. Uw apparaat moet natuurlijk wel met internet verbonden zijn. Klik 10 minuten voor aanvang van de dienst op 'de Opgang'
U kunt hier ook diensten van eerdere zon- en feestdagen terugzien.
 
Kerkbezoek in coronatijd Kerkbezoek in coronatijd

De Algemene Kerkenraad heeft n.a.v. de laatste persconferentie de Coronamaatregelen aangepast.

 

Kerkdiensten zondag 23 januari:

Zondag 23 januari zijn bezoekers welkom bij de kerkdiensten in de Höftekerk en in De Opgang.

In de Hessenwegkerk zal een online kerkdienst plaatsvinden zonder bezoekers.

 

Kerkdiensten zondag 30 januari:

Zondag 30 januari zijn bezoekers welkom bij de kerkdiensten in de Höftekerk en de Hessenwegkerk. In De Opgang zal een online “Baaldervelddienst” plaatsvinden zonder bezoekers.

 

Opmerking:

De twee online diensten op 23 januari in de Hessenwegkerk en op 30 januari in De Opgang zijn zonder bezoekers omdat deze diensten al voorbereid waren als online diensten.

 

Kerkdiensten vanaf zondag 6 februari:

Onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid en de adviezen van PKN landelijk geldt vanaf 6 februari het volgende m.b.t. kerkdiensten:

 • in de Höftekerk, de Hessenwegkerk en de Opgang zijn diensten gepland met bezoekers .

 • In de wijken Marslanden, Baalder en Baalderveld kunnen er eveneens kerkdiensten met bezoekers georganiseerd worden, dit ter beoordeling aan de wijkkerkenraden.

 • Vanaf 1 februari geldt het oorspronkelijke (preek)rooster voor de kerkdiensten (zie website PKN Hardenberg-Heemse).

 

Overige versoepelingen:

 • Kerkelijk gebouwen zijn zowel overdag als ’s avonds weer open voor andere activiteiten

 • Voor vergaderingen geldt een maximale groepsgrootte van 15 personen.

 • Zangkoren mogen weer oefenen in de kerkelijke gebouwen (buffet tijdens en na repetities van koren gesloten).

 

Algemene aandachtspunten:

 • Houdt 1,5m afstand

 • Draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst

 • Volg de instructies van de kosters/coördinatoren op

 • Zingen tijdens diensten is toegestaan.

 • Vooraf aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst hoeft niet.

 • Voorlopig geen koffiedrinken, zowel na kerkdiensten, na repetities koren of na andere activiteiten.

 
Kerkgebouw Kerkgebouw
De Opgang
Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523 - 216490

Kostervrijwilliger
Janny Hutten
Hoogenweg 49
7793 HP Hoogenweg
0523 - 263488
hutten@kpnmail.nl

In de Opgang is:  
 • elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst;
 • elke zondag is er gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken
 • op de derde zondag van de maand is er kindernevendienst
 • elke zondag is er kinderoppas voor kinderen van 0 - 4 jaar
 • de tienerdienst is gestopt
 • in de Advents- en Kerstperiode en de weken voor Pasen zijn er speciale projecten
                                                 

 
lees meer »
 
Wijkpredikant Wijkpredikant
M.i.v. 1 maart 2018 heeft Radewijk voor 16 uur weer een wijkpredikant: ds. Bert de Lange
lees meer »
 
Bijbelse tuin

Bijbelse tuin
In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hiervoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen:  een plek  waar geloof en symboliek samen komen.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers.

Wat is er te zien? klik op 'lees meer'
lees meer »
 
Sweetland orgel

Sweetland orgel
Bij de renovatie van de Opgang te Radewijk werd tevens het orgel vervangen. Het nieuw geplaatste orgel is een gerestaureerd Engels orgel, gebouwd door de orgelbouwer William Sweetland.
Op zaterdagmiddag 2 mei 2009 werd de verbouwde Opgang opengesteld voor het  publiek zodat iedereen rustig kon kijken en luisteren naar het nieuw geplaatste orgel dat op die middag bespeeld werd door de plaatselijke organisten Jan Broekroelofs en Jan Kamphuis. Op donderdag 26 augustus 2010 gaven zij een concert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het orgel.
lees meer »
 
Geschiedenis van de kerk(en) Geschiedenis van de kerk(en)

Voor de fusie tot PKN hadden zowel hervormde als de gereformeerde gemeentes een kerkgebouw. Bij de hereniging werd de gereformeerde kerkzaal verkocht en de hervormde kerk gerenoveerd. Op 26 april 2009 werd de Opgang, zoals de kerk heet, officieel in gebruik genomen. Door een legaat, speciaal daarvoor gegeven, werd het mogelijk om de ontmoetingsruimte van de kerk uit te breiden.
lees meer »