Live kerkdienst thuis volgen Live kerkdienst thuis volgen
Sinds de zomer van 2020 is het mogelijk de kerkdiensten thuis live te volgen. Er is nl goede apparatuur die beeld en geluid registreren en uitzenden. Via internet kunt u de dienst dan eenvoudig volgen.
- Ga met uw smartphone, tablet, laptop, pc of televisie naar www.kerkomroep.nl  
- Daar aangekomen vult u bij 'vind uw kerk' Radewijk in.
- Nu verschijnt een pagina met resultaten voor Radewijk: Klik op Radewijk.
- Nu verschijnen alle kerkdiensten van de laatste weken en de kerkdienst die live wordt uitgezonden.
- Ga naar de datum van de zondag en klik op kijken  (luisteren of kijken).
Dat is alles:  u kunt nu de dienst zijn en beluisteren.
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Kerkdiensten, aanvang 10.00 u tenzij anders aangegeven.
 
datum voorganger bijzonderheden
24 dec ds. Bert de Lange Kerstnachtdienst gaat niet door
25 dec ds. Bert de Lange Kerstfeest mmv Elvira en Marjenke Nijmeijer en Rebecca Ramaker, bijdrage kindernevendienst
26 dec Inloop-Zangdienst Online-dienst (niets in de kerk)
31 dec ds. Bert de Lange Eén Oudejaarsdienst in de Höftekerk voor alle wijken, aanvang 15.00 u.
2 jan ds. Piet Langbroek Online-dienst
9 jan ds. Wim vd Wel Online-dienst
16 jan ds. Piet Langbroek Waarschijnlijk Online-dienst
23 jan ds. Wim vd Wel Waarschijnlijk Online-dienst
30 jan ds. Piet Langbroek Waarschijnlijk Online-dienst
 
Kerkdienst in Radewijk Kerkdienst in Radewijk
In de regel is er:
  • op zon- en feestdagen om 10.00 uur kerkdienst in de Opgang
  • elke zondag oppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en
  • nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
  • is er op de eerste zondag van de maand gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken;
  • en elke derde zondag van de maand tienerdienst
  • een speciaal project in de Advents- en Veertigdagentijd
  • de avonddienst is gezamenlijk met de andere wijkgemeentes en wordt in de Stephanuskerk in het centrum van Hardenberg gehouden, 1900 u.
     
 
Bloemen uit de Kerk Bloemen uit de Kerk
Elke zondag staat er een mooi boeket bloemen in de kerkzaal. Na afloop van de kerkdienst gaan die naar mensen die iets zorgelijks of verdrietigs doormaken, of juist iets te vieren hebbben. Elke zondag zijn er wel vrijwilligers die de bloemen willen bezorgen. Mw. Len Waterink regelt de 'bloemen uit de kerk'.
 
Elementen van de kerkdienst Elementen van de kerkdienst
Er is in het verleden veel naar voren gebracht om de kerkdienst te verlevendigen, boeiender te maken voor jongeren en eenvoudiger zodat lezingen, overdenking en gebeden ook te volgen zijn voor wie niet elke zondag naar de kerk gaat. We hebben deze punten op een rijtje gezet en tot een samenhangend geheel gemaakt. We noemen dit een sjabloon voor de kerkdienst in Radewijk. Alle predikanten die in Radewijk voorgaan krijgen het toegestuurd met het verzoek zoveel mogelijk bij onze gebruiken aan te sluiten.
Nu zou je kunnen denken dat het alle weken precies hetzelfde toegaat. Maar dat is een vergissing: er is juist veel ruimte voor variatie en voor de persoonlijke inbreng van de voorgangers. Lees het maar na in de brief aan de voorgangers.
 
Beamer Beamer

Sinds september 2011 wordt bij alle diensten de orde van dienst d.m.v. de beamer geprojecteerd op het scherm. Hierbij worden alle coupletten van alle liederen met tekst en noten gepresenteerd. Bij bijzondere diensten (bijv. doopdiensten) wordt gebruik gemaakt van een videocamera zodat ook degenen die achterin de kerk zitten goed kunnen volgen wat er gebeurd. Van deze diensten wordt ook een dvd gemaakt.

Het beamteam bestaat uit de volgende personen:

Alie Veldsink-Slingenberg  tel: 0524 562226
Henk Peeneman                tel: 0523 216468
Luc Schrotenboer               tel: 0523 216365
Miranda Jaspers                 tel: 0523 233298

Het beamteam is bereikbaar via e-mail:

btdeopgang@gmail.com en/of henkpeeneman@gmail.com

 
Voorbeden Voorbeden
Als u wilt, kan er op zondag in de gebeden aandacht geschonken worden aan bijzondere situaties, bijv. ernstige ziekte, zorgen, verdriet, maar natuurlijk blijdschap en dankbaarheid.
U kunt eenvoudig een briefje met daarop uw verzoek leggen in de schaal die in de hal van de kerk staat. Kort voor het begin van de dienst zal de ouderling aan de dominee deze briefjes geven zodat hij/zij er in het gebed mee rekening kan houden.
 
Lezers Lezers
De kerkdienst is iets van de hele gemeente. Dat zie je terug in het woordje liturgie dat oorspronkelijk 'werk van het volk' betekent. Een kerkdienst is dus wat anders dan een one-man show waarin een dominee optreedt. En de gemeente is dus niet als publiek aanwezig, maar als deelnemer.
Hoe groter het aandeel van de gemeente, hoe mooier en beter het is. Daarom is het fijn dat er vrijwilligers zijn om de schriftlezingen te verzorgen. Mw. Janny Oldehinkel, Radewijkerweg 7 zoekt aan de hand van een lijst met namen van week tot week iemand die de lezingen kan doen.
 
Liturgisch Bloemstuk

Liturgisch Bloemstuk

In de wijkgemeente Radewijk verzorgen enkele dames in de Adventstijd en in de Veertig dagen tijd  liturgische bloemschikkingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op het project dat in die periode centraal staat. Ook bij andere diensten met een bijzonder karakter wordt soms (in overleg met de predikant) een speciale schikking gemaakt.
Contactpersonen :

Rosé Heidotting, Löhnisweg 1, 7778 HD Loozen, tel.: 0524-562416
Ina Ramaker, Wielenweg 4, 7791 HA Radewijk, tel.: 0523-216251

 
En dan is er koffie En dan is er koffie
Op de eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om nog wat na te blijven en elkaar te spreken. Daar hoort uiteraard een kopje koffie bij, thee of wat fris.
 
Oppas Oppas
Iedere zondag is er oppas, bestemd voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Deze oppas is in de kelder van de Opgang. De kinderen kunnen hier spelen, tekenen, kleuren enz. en eventueel slapen. Er is een rooster voor degenen die oppassen (zie hieronder). Leiding:
Ali Eggengoor, tel. 0523 216509, alieggengoor@gmail.com
Jolanda Spijkers, tel. 0523 216415, gerbenenjolanda@hotmail.com.
Voor de "oppassers" geldt:graag een kwartier van te voren aanwezig zijn. In principe kun je je melden bij de koster en in de kerk plaats nemen; als er oppas nodig is dan geeft hij/zij dit aan.
 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De kindernevendienst is er elke zondag in de adventstijd en veertigdagentijd. Daarbuiten op de 1e en 3e zondag van de maand. Elke 3e zondag van de maand verzorgen we ook de tienerdienst voor de tieners. De gezinnen uit de wijk Radewijk met kinderen en tieners sturen we een mail met het rooster van de kindernevendienst en tienerdienst. In de zomervakantie is er geen kindernevendienst en tienerdienst. Ook werken we mee aan bijzondere diensten zoals de startdienst, Kerstfeest, Pasen en de overstapdienst. 

Contactpersoon: Jolanda Spijkers,  Radewijkerweg 25b, 7791 RB tel.: 0523-216415

 
Tienerdienst Tienerdienst
Een keer in de maand houden we een tienerdienst voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Na het afscheid nemen van de kindernevendienst(KND), is het voor de jeugd een grote overgang naar de "gewone" kerkdiensten. Met de tieners gaan we naar onze eigen ruimte.  Daar praten we met elkaar over het geloof, de bijbel, de kerk en de wereld om ons heen. De tienerdiensten zijn gepland op de derde zondag van de maand.   Ook jij bent van harte welkom!
 
 
Werkgroep Vespers Werkgroep Vespers

Een werkgroep met vrijwilligers uit alle wijkgemeenten bereidt de vespers voor. Dat zijn de avonddiensten in de adventsweken voor kerst en de 40-dagen tijd voor Pasen. De vespers worden niet in Radewijk gehouden, maar in de Stephanuskerk te Hardenberg. Ze beginnen om 19.00 u. Vanuit Radewijk zitten in de werkgroep

mw. Riek Valk, Radewijkerweg 40 en

mw. Rose Heidotting, Löhnisweg 1