Het college van Kerkrentmeesters Het college van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters gaat in opdracht van de Algemene Kerkenraad over de gebouwen en de financiën.

Bij gebouwen valt te denken aan: aankoop en verkoop van kerken, pastorieën, zalencentra enz, het onderhoud, gebruik en verhuur van deze gebouwen.

Bij financiën valt te denken aan: de financiering van het kerkelijk leven: er zijn nogal wat kosten gemoeid met gebouwen, predikanten, kosters, kerkelijk werkers.

lees meer »
 
Gebouwen en Beheerders Gebouwen en Beheerders
lees meer »
 
Periodieke giften (rekenvoorbeeld belastingvoordeel) Periodieke giften (rekenvoorbeeld belastingvoordeel)
lees meer »
 
Archivarissen Archivarissen
lees meer »