Geschiedenis van de kerkelijke gebouwen Geschiedenis van de kerkelijke gebouwen

Witte of Lambertuskerk
De grote zwerfsteen aan de voet van de toren, een heidense offersteen, kan er op wijzen dat hier in de achtste eeuw, toen de christianiseren in deze streek plaatsvond, een kapelletje is gebouwd, waaruit de huidige kerk is voortgekomen. Het zou Lebuïnus zijn geweest, die de kerk stichtte. Rond 750 na Chr. kwam hij met Marcellinus naar deze streken om het evangelie te prediken. Waarschijnlijk ...
Lees verder ...

Hessenwegkerk
Het aantal kerkgangers werd praktisch elke zondag groter. Men heeft getracht het ruimtegebrek op te vangen door de bouw van een galerij. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt het kerkgebouw te verfraaien. Nieuwe banken werden aangebracht. Later bleek deze vergroting totaal onvoldoende en werd overgegaan tot instelling van twee morgendiensten.
Lees verder ...

De 3 kerken van Radewijk
Aanvankelijk gingen de Radewijkers in Hardenberg naar de kerk. De predikant van Hardenberg vond echter dat de kerk naar de mensen toe moest gaan.
Lees verder ...

Stephanuskerk
De onderste klok uit 1536 heeft een doorsnee van 118 cm. De klok heeft de naam Maria gekregen. Op de rand staat:
Maria is min name God moet di des erbarmen dat weder heeft ons doen verbarnen Gheert de Wou Jan ter Stege goten mi Anno XV C XXXVI
Lees verder ...

Höftekerk
"Met angstige blikken zagen gisteren velen naar de torenspits op de Geref. Kerk. De metselaarsbaas Martens, probeerde om den haan van zijn hoge plaats te halen. Na eenige vergeefsche pogingen gelukte het en kon hij hem overgeven aan den verver Scheffer, die onder hem op de ladder stond. De mannen kwamen ongehinderd weer beneden. We hoorden zeggen: al kreeg ik den heelen Hardenberg er voor, dan zou ik het niet kunnen doen".
Lees verder ...

terug