Wijkgemeente Marslanden

Wijkgemeente Marslanden

De wijkgemeente Marslanden is onderdeel van de Protestantse Gemeente  Hardenberg-Heemse. De wijkgemeente omvat het gebied ten noorden van de N34 (weg Zwolle – Emmen) en ten oosten van de N343 (weg Hardenberg – Slagharen). Anders gezegd: de nieuwbouwwijk Marslanden en Collendoorn.

BELANGRIJK: Het aanspreekpunt voor pastorale ondersteuning van het Pastoraal Team is de pastoraal coördinator. Wanneer men behoefte heeft aan bezoek voor zich zelf of voor iemand in zijn omgeving, dan kan men contact opnemen met de pastoraal coördinator. Deze zal vervolgens de aanvragen verdelen in het pastorale team. De pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar via: 06 – 20535961. Men mag ook een voicemail inspreken of een email sturen naar: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl In dat geval wordt men z.s.m. teruggebeld of gemaild. Voor pastoraat bij crisissituaties of overlijden kan men ook contact opnemen met de pastoraal coördinator. Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden ingeschakeld. Deze werkwijze vraagt van de gemeente om zelf actie te ondernemen bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Bij welke levensgebeurtenissen of levensfasen zou u contact op kunnen nemen met de pastoraal coördinator? bij geboorte bij overlijden/verlies van een dierbare bij huwelijken/jubilea bij huwelijksproblemen/scheiding bij werkloosheid bij zorgen rondom schulden bij ziekte en/of ziekenhuisopname bij eenzaamheid bij verhuizen bij andere levensgebeurtenissen waarvan u denkt dat u pastorale ondersteuning kunt gebruiken. 

ELKE ZONDAG IS ER KERKDIENST IN DE MATRIX. AANVANG 9.30 UUR

 
Beleidsplan Beleidsplan
Voor het orginele document, klik hier

Of klik op 'lees meer >>' om hier het document te lezen.
lees meer »
 
Kerkgebouw

De Matrix
Kerkgebouw

In verband met het annuleren van kerkdiensten is er besloten filmpjes te maken. Deze vind je op youtube.
Ga naar: https:/www.youtube.com/results?search_query=pknmarslanden.nl

Klik op de link. Je kunt ook rustig op Abboneer klikken en dan ben je geabboneerd. Succes!


Onze wijkgemeente heeft geen eigen kerkgebouw, maar komt op zon- en feestdagen samen in het hart van de wijk, “de Matrix”. Op zondagmorgen begint de 'matrix-dienst' normaal gesproken om 9.30 uur. Er is geen middag of avond dienst.
Rondom de Matrix is voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar.
 


Adres:
De Matrix,
Erve Odinck 5-77
773 DE  Hardenberg

Klik hier voor de locatiebepaling in Google-Maps.

 
Avondmaalsviering in de Matrix. Avondmaalsviering in de Matrix.
In de Matrix  is alleen een lopende viering mogelijk. Dit heeft consequenties voor de plaatsing en ook  het aantal stoelen. Ons voorstel is als volgt: Laat aan de voorkant  een rij stoelen vervallen. Ook aan de beide zijkanten (muur) 1 rij stoelen minder  zodat er loopruimte ontstaat . Het middengedeelte kan ongewijzigd blijven.
lees meer »
 
Karakter van de wijkgemeente Karakter van de wijkgemeente

Onze wijkgemeente kent veel jonge mensen en veel kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de leden vanuit de andere leeftijdscategorieën willen we een open, gastvrije zoekgemeenschap zijn.  Wij staan een open en pluriforme leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie, dialoog en samen werken in en voor de gemeenschap.

'Geloven als zoektocht' is een basis waarop inmiddels zeer velen in onze wijkgemeente elkaar ontmoeten en verrijken. Kernwoord van onze wijkgemeente is: 'Samen'. We willen graag een opbouwende, levendige en enthousiaste gemeente zijn. Een gemeente waarin sprake is van verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking. Vooral het betrekken van de jeugd heeft prioriteit. Een meelevende, verfrissende gemeente waar ruimte is om het geloof te verdiepen. Een nieuwe gemeente die ook vernieuwend is. Een gemeente die warmte uitstraalt en waar het gezellig is.

Dit komt ook tot uiting in: Omzien naar elkaar; open zijn en elkaar aanvaarden; een gastvrij huis bieden aan jong en oud; het woord van God uitgelegd krijgen en het inzetten van ieders talenten.

Uitgangspunt hierbij is 1 Korintiërs 12 waarin gesproken wordt over de gaven die ieder mens heeft en over de eenheid van het lichaam van Christus.

 
Contactblad wijkgemeente Marslanden

Voorbeeld van het contactblad Ensemble
Contactblad wijkgemeente Marslanden

Elke maand verschijnt het contactblad van de wijkgemeente Marlanden: Ensemble. Hierin staat onder andere informatie over de kerkdiensten, voorgangers, organisten, oppasdienst, kindernevendienst, tienerdiensten, pastorale informatie, plannen, verzoeken, doopzondagen, bedankjes en de bereikbaarheid van wijkpredikant.
 


Voor de meest recente versie van ensemble, klik hier  of klik hier om naar het menu 'bladen en wijkbrieven' te springen 

Copy voor het volgende nummer kan ingeleverd worden bij Everlien Dorgelo: edorgelopkn@gmail.com

 
Korte historie Korte historie

Tot het jaar 2000 was het gebied van onze wijkgemeente sinds mensenheugenis een agrarisch gebied met allerlei vormen van akkerbouw en veeteelt. Het was zoals het nu nog in Collendoorn te zien is, met boerderijen, boswallen met veel eiken, bomengroepen, weilanden en akkers. Vanaf 2000 is in dit gebied de nieuwbouwwijk Marslanden tot ontwikkeling gebracht. Daardoor kwamen veel nieuwe mensen vanuit andere delen van Nederland en ook vanuit andere wijken in Hardenberg of uit de nabije regio in onze wijk wonen.

In 1998 zijn de toenmalige gereformeerde kerk Hardenberg-Heemse en wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente Heemse samen het wijkwerk in de nieuw te vormen wijk Marslanden gaan voorbereiden. Het werd de eerste Samen-op-weg wijk van de huidige Protestantse Gemeente.  De predikanten van de beide Heemser wijken waren samen verantwoordelijk voor het wijkwerk en elke wijk leverde een ouderling. Er kwam een eigen kerkelijk gebouwtje 'De Aanloop' dat stond aan de Blanckvoortallee op het grasveldje  bij de kruising Blanckvoortallee en Klokkenbuil. Op de tweede zondag van elke maand werd een gemeenschappelijke dienst gehouden in het 'Boomstammenrestaurant'. Vanaf de fusie op 24 maart 2006 tot Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse heeft  'Marslanden' zich ontwikkeld tot een zelfstandige wijkgemeente van deze Protestantse Gemeente. 
Op 1 april 2007 fuseerden de hervormde gemeente van Heemse en de gereformeerde kerk Heemse en werden drie nieuwe wijkgemeenten gevormd, waaronder de nieuwe wijkgemeente Marslanden. De echte geboorte van een nieuwe wijkgemeente! Op zondag 17 juni 2007 ging de nieuwe wijkgemeente Marslanden feestelijk van start met een Kerk en Schooldienst in 'De Matrix' en werd afscheid genomen van de inmiddels te klein geworden, maar wel erg knusse zaal van het Boomstammenrestaurant. Daar werden inmiddels twee zondagen per maand diensten gehouden.
Een ander heugelijk feit is dat op 30 september 2007 ds. M.S. Voet als eerste predikant bevestigd kon worden en zijn intrede deed in de wijk. Op 3 december 2017 ging hij met emeritaat. Op 16 september 2018 werd, eveneens met veel vreugde, ds. Yvonne van Benthem bevestigd in de wijk Marslanden voor 0,5 fte. Ds. Piet Langbroek is nu voor 0,2 fte wijpredikant naast zijn werk in Baalderveld. Vanaf 2008 zijn we twee diensten per maand gaan houden in De Matrix. Sinds 1 januari 2010 is er nu iedere zondagmorgen om 9.30 uur een dienst in 'De Matrix', Erve Odinck 1 – 7; westelijke ingang. (kant van de Aldi) Tijdens de schoolvakanties is er 6 weken geen dienst.