Kerkenraad

Kerkenraad
Kerkenraad
http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/vergaderen.jpgDe wijkkerkenraad van het Centrum vergadert 5 keer per jaar als voltallige wijkkerkenraad. Dit is in de maanden september, november, januari, maart en mei. Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.
Twee weken eerder komt het moderamen bijeen om de agenda vast te stellen en kleinere zaken af te handelen.
In de andere maanden, oktober, december, februari, april en juni, vergadert de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaat uit het moderamen (dagelijks bestuur), aangevuld met tenminste vier ambtsdragers.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt welke besluiten genomen kunnen worden in de kleine kerkenraad en voor welke besluiten toestemming van de gehele kerkenraad nodig is.
Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Naast de wijkkerkenraad zijn er een aantal werkgroepen ingesteld die bestaan uit een of meer ambtsdragers alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente. De taakomschrijvingen van deze werkgroepen zijn vastgesteld door de kerkenraad en zij leggen ook verantwoording af aan de kerkenraad.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
  • Pastoraat (alles wat met bezoeken, groothuisbezoeken, aandacht voor nieuw
ingekomen leden etc. te maken heeft)
  • Eredienst. Dit is een praktische werkgroep die zich met name richt op de concrete invulling van de erediensten. (medewerking, liturgie etc.)
  • Vieren. Dit is een denktank die met voorstellen komt betreffende de (eventueel andersoortige)invulling van de kerkdiensten.
  • Communicatie (PR) (Website, Facebook, Kerkklank, gemeentebrief etc)
  • Diaconaat (alles wat te maken heeft met onze diaconie, zorg voor de armen etc)
  • Jeugd

Het moderamen van het Centrum overlegt samen met het moderamen van Baalder over de dingen die deze wijken gemeenschappelijk aangaan. Dat gebeurt in het zgn. Wilhelminaplein-overleg.
Bij samenstelling kerkenraad - ALGEMEEN (hieronder) vindt u de namen van de kerkelijk werkers, de jeugdouderling, de jeugddiaken en de kerkrentmeesters, bij samenstelling kerkenraad - MODERAMEN de namen van de leden van het moderamen en bij kerkenraad - SECTIES de namen van de ouderlingen en diakenen per sectie.
 
De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN
lees meer »
 
De samenstelling van de kerkenraad - MODERAMEN De samenstelling van de kerkenraad - MODERAMEN
lees meer »
 
De samenstelling van de kerkenraad - SECTIES De samenstelling van de kerkenraad - SECTIES
lees meer »
 
Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
lees meer »
 
Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
lees meer »
 
Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
lees meer »
 
Wijkdiaconie Centrum Wijkdiaconie Centrum
lees meer »
 
Werkgroep Communicatie Werkgroep Communicatie
lees meer »
 
Werkgroep beheer website Werkgroep beheer website
lees meer »