Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
1.0 WERKGROEP VIEREN (wijkgemeente Centrum PGHH)

Doel (algemeen)

Het doel van de werkgroep is om alles wat met vieren in en vanuit onze wijk Centrum in het algemeen en met de erediensten/kerkdiensten in het bijzonder te maken heeft, te ondersteunen. De werkgroep bezint zich op manieren van vieren die aansprekend zijn, hetzij traditioneel, hetzij vernieuwend. De werkgroep fungeert vooral als een denktank die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.
 
terug