Wijkdiaconie Centrum Wijkdiaconie Centrum

Wat kan de wijkdiaconie Centrum voor u betekenen?

Dat de diakenen collecteren in de kerk en het avondmaal verzorgen weten we allemaal, maar de diaconie doet veel meer! Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.

Op deze pagina vindt u informatie over wat de diaconie voor de mensen die in wijk Centrum Zuid wonen kan betekenen.

Autodienst van wijk Centrum:
Indien u door omstandigheden vervoer nodig heeft voor het brengen en halen naar en van de centrumkerken of ouderenmiddag of andere kerkelijke activiteiten, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U kunt bellen met Gerard Timmerman Tel. 0523-261735. Het liefst een dag van te voren zodat tijdig chauffeurs geregeld kunnen worden. U moet in en uit een auto kunnen stappen. Rolstoel vervoer is alleen wandelend vanuit het centrum van Hardenberg mogelijk.

Nood in eigen gemeente:
Van oudsher heeft de kerk altijd zorg gedragen voor de armen en minderheden in onze samenleving. Ook nu willen wij u helpen met het verbeteren en oplossen van uw (financiële) problemen. Dit doen wij natuurlijk zeer vertrouwelijk. Zelfs binnen de diaconie is het maar bij enkele nauw betrokkenen bekend wie deze hulp krijgen. U kunt onze contactpersoon Dhr. Wim Eggengoor telefonisch bereiken op 0523-262925.

Kerktelefoon:
Indien u niet meer in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid om de diensten (gratis) via internet te volgen. Dit kan via de link die u vind onder het hoofdstuk “Kerkdiensten” van deze website. Ook is het mogelijk dat er een kastje bij u geplaatst wordt waarmee u de diensten kunt volgen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Vakantieweken:
Iedereen heeft het op zijn tijd nodig om eens helemaal de dagelijkse gang van zaken te verlaten en in een andere omgeving, met andere mensen, nieuwe energie op te doen. Toch kunnen er verschillende redenen zijn waarom mensen niet op vakantie gaan. Voor mensen die om financiële redenen niet met vakantie kunnen zijn er mogelijkheden om toch goedkoop een weekje op vakantie te gaan. Indien er medische of sociale omstandigheden zijn waardoor op vakantie gaan moeilijk is, zijn er mogelijkheden om via de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk (ISDV) een vakantie te boeken. Deze organiseert diverse vakanties in groepsverband. In een accommodatie aangepast voor mensen met een handicap of een kwetsbare gezondheid en met hulp en verzorging van verpleegkundigen en verzorgenden. De vakanties zijn ook geschikt voor (echt)paren, van wie een van de partners dementerend is. Deze vakantieweken vinden voornamelijk plaats in De Werelt in Lunteren en het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Wilt u weten wat voor u de vakantiemogelijkheden zijn of wilt u als vrijwilliger mensen tijdens hun vakantie begeleiden, dan kunt u contact opnemen met mevr. Joke Feenstra  tel. 0523-260465

Samendelen:
Samen met de diaconieën van de andere wijken en andere kerken in Hardenberg en Heemse wordt voor de kerstdagen de aktie “samendelen” gehouden. Veel mensen krijgen van hun werkgever een kerstpakket. Voor de meeste is dit een leuk extraatje. Maar er zijn helaas ook veel mensen die geen kerstpakket krijgen maar wie iets extra’s tijdens de feestdagen juist goed kunnen gebruiken. Daarom zamelen wij voor de kerstdagen kerstpakketten in. De mensen van de werkgroep samendelen stellen daaruit nieuwe pakketten samen die dan worden uitgedeeld aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Kerstattenties voor ouderen:
Het is al jaren een goede gewoonte om in de adventstijd de oudere gemeenteleden een leuke kerstattentie te bezorgen. Deze attenties gaan als groet naar alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder, langdurig zieken en gemeenteleden die in het afgelopen jaar alleenstaande zijn geworden door het overlijden van de partner.

Huisavondmaal:
Voor gemeenteleden die het avondmaal niet in de kerk kunnen meevieren is er de mogelijkheid om huisavondmaal te vieren. We doen dit, meestal in groepsverband, bij iemand die de beschikking heeft over kerktelefoon.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met uw wijkdiaken.

Indien u meer informatie wilt over bovenstaande of over andere onderwerpen die de diaconie betreffen, neem dan contact op met uw wijkdiaken.

terug