Rondje Radewijk Rondje Radewijk
Jaarlijks op de tweede Pinksterdag is de Opgang open voor alle deelnemers aan 'Rondje Radewijk". Wie de mooie kerk wil bekijken of wil genieten van muziek is van harte welkom. Natuurlijk is er een kopje koffie. En wandelt u ook even door de bijbelse tuin?
Vindt u het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn, meld u dan bij Alie Peeneman, tel 0523-216468.
 
Stekjesmarkt Stekjesmarkt
Zaterdag 11 mei 2019 was een geslaagde stekjesmarkt: een groot en gevarieerd aanbod van planten, struiken en tuingereedschappen en creatieve cadeautjes allemaal op het plein bij de Opgang, en voor koffie met wat erbij was ook gezorgd. Veel bezoekers kwamen af op de koopjes of was het voor de gezellige sfeer? De opbrengst van bijna € 1.450,= is bestemd voor inrichting van de Opgang. De stekjesmarkt 2020 ging vanwege corona niet door.
 
 
Technische Commissie de Opgang Technische Commissie de Opgang
De technische commissie gaat over
- het onderhoud
- technische aanpassingen
- en verbouwingen
van de Opgang en de bijbelse tuin.
Via de kerkrentmeester is deze commissie met de wijkkerkenraad verbonden.
 
lees meer »
 
de Opgang, Bijbelse Tuin, Kerkplein de Opgang, Bijbelse Tuin, Kerkplein
We hebben een mooie kerk met fijne zaalruimtes. En buiten een ruim kerkplein en een mooie bijbelse tuin. Hoe bijzonder dat is, merk je op bv tweede Pinksterdag als mensen meedoen aan Rondje Radewijk en dan ook de Opgang even aandoen. Dan hoor je nog wel eens: "Wat een mooie kerk hebben jullie hier!" Een mengeling van verbazing en bewondering.
Het blijft natuurlijk niet vanzelf allemaal netjes en verzorgd. Een heel aantal vrijwilligers zet zich daar voor in. Als u graag praktisch bezig bent, is dit wellicht ook iets voor u?
lees meer »
 
Gelegenheidskoor Gelegenheidskoor
In de weken voor Kerst is er een gelegenheidskoor dat kerstliederen instudeert om de viering van het kerstfeest extra luister bij te zetten.
lees meer »
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
In de zomermaanden van 2013 is werkgroep “Kunst in de Kerk” gestart met het openstellen van de kerk als expositieruimte. Mw. Annie Zijlstra-Eeuwema heeft de ‘spits’ afgebeten en in de daarop volgende jaren mochten we Maarten ’t Hart, Henk Pietersma, Andrej Andruchov, Tineke Smith, Thijs Buit en Louise Bramer (2019) als exposant begroeten. Kunstenaars die het amateurisme zijn ontstegen en op landelijk en internationaal niveau exposeren.

 
lees meer »
 
Clubs Clubs
Er zijn clubs voor alle jongens en meisjes van de groepen 3 t/m 8 van de bassischool. Meer informatie klik op Jeugdwerk
lees meer »
 
Catechese Catechese
Catechese, gespreksgroepen en activiteiten voor jongeren 16-25 jaar: klik op In plaats van kattebak
lees meer »
 
Kindernevendienst en Tienerdienst Kindernevendienst en Tienerdienst
Voor Kindernevendienst en Tienerdienst moet u zijn op de pagina "zon en feestdagen" Klik hier.
 
Ouderengroep Ouderengroep

De ouderengroep komt maandelijks bijeen op de eerste dinsdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus). Tijdens deze bijeenkomsten wordt veelal een inleiding gehouden over een interessant onderwerp, al of niet vergezeld van een diapresentatie. Tweemaal per jaar, doorgaans in juni en oktober, wordt een (middag)reisje gemaakt, dat wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

lees meer »
 
Cantorij Cantorij

Het hoofddoel van de cantorij van de wijkgemeente Radewijk is de gemeentezang te ondersteunen.
De cantorij oefent elke dindagavond van 19.45uur tot ongeveer 21.00 uur, onder leiding van en  begeleid door Jan Broekroelofs en/of Jan Kamphuis. Er worden voornamelijk liederen gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Enkele keren per jaar  verleent de cantorij  medewerking aan de eredienst.
Belangstellenden die mee willen zingen zijn altijd welkom op dinsdagavond in de Opgang.

lees meer »