Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Al geruime tijd leefde in de liturgische commissie, onder bezielend oog van initiatiefneemster Lolkje Hoeksma, de gedachte om ons kerkelijk centrum naast de zondagsdiensten en andere kerk gerelateerde activiteiten open te stellen voor een breder publiek. Na de renovatie beschikken we over een prachtige entree, kerkzaal en ontmoetingsruimte. Deze ruimtes bieden mogelijkheid om kunst ten toon te stellen. Kunst als bron van inspiratie, net als een preek en als communicatiemiddel tussen gelovigen en niet-gelovigen. Mensen uitnodigen om eens binnen te komen kijken naar de expositie, het kerkgebouw en de prachtig aangelegde Bijbelse tuin. Dit plan werd vanuit de liturgische commissie voorgelegd aan de kerkenraad. Deze gaf groen licht .
Er werden contacten gelegd met diverse beeldende kunstenaars en de plannen voor de eerste expositie kreeg gestalte. In de zomermaanden van 2013 is werkgroep “Kunst in de Kerk” gestart met het openstellen van de kerk als expositieruimte. Mw. Annie Zijlstra-Eeuwema heeft de ‘spits’ afgebeten en in de daarop volgende jaren mochten we Maarten ’t Hart, Henk Pietersma, Andrej Andruchov, Tineke Smith, Thijs Buit en Louise Bramer (2019) als exposant begroeten. Kunstenaars die het amateurisme zijn ontstegen en op landelijk en internationaal niveau exposeren.

Leden van de werkgroep: Rose Heidotting, Joop Dijkstra, en Alie Veldsink. Voor meer informatie kunt u met Alie Veldsink contact opnemen: 0524 562226

 
terug