Taakgroep vieren – samenkomen Taakgroep vieren – samenkomen

Zoals velen inmiddels weten vieren we elke eerste en derde zondag van de maand onze diensten in sporthal de Beek. De dienst begint om 10:30 uur. .

De diensten zijn laagdrempelig en kindvriendelijk, er is kindernevendienst waarbij  de methode Kind op Zondag wordt gevolgd. We leggen verbinding met wat er op de basisschool gebeurt, methode Trefwoord.

We vinden het fijn dat de bewoners van de Baalderborg in de diensten komen.
Voor de allerkleinsten is er oppas. De ouders kunnen hun kinderen tijdens de collecte van de oppas ophalen zodat zij bij het uitspreken en ontvangen van de zegen in ons midden zijn.

De diensten worden samen met de voorganger door een groep mensen voorbereid. Velen helpen op zondag mee rondom de diensten. Er zijn mensen die zorgen voor beeld en geluid, muziek, de kostersgroep en de orde van dienst.
Bij de coördinator van de Beekdienstcommissie / Taakgroep vieren kun je melden dat je mee wilt helpen rondom de Beekdiensten.

De diensten in de eigen wijk zijn belangrijk voor ontmoeting en de onderlinge verbondenheid. Gemiddeld tellen we ruim 130 kerkgangers per dienst. Fijn dat er zoveel mensen bijdragen aan wat er in onze wijk gebeurt. Wie er (lang) niet geweest is, dagen we uit om eens te komen. Na de dienst staat de koffie klaar en ontmoeten wij elkaar in de gezellige kantine van de Beek. 

Gedenken
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (november) staan we in de gedachtenisdienst stil bij hen die ons als wijkgemeente ontvielen. De gedachten aan hen die ons lief waren en zijn omringen ons. We noemen hun namen, bij het ontsteken van de kaarsen, voor elkaar en voor Gods aangezicht. De naaste familie wordt middels een brief uitgenodigd de dienst bij te wonen. Voor in de zaal wordt een gedachtenishoek gemaakt met als thema 'Van donker naar Licht.'
Alle kerkgangers krijgen in de dienst gelegenheid een kaarsje te ontsteken aan de Paaskaars, voor persoonlijke gedachtenis.

Liturgische schikking
Tijdens de Baaldervelddiensten zal er op feestdagen en bij bijzondere diensten een liturgische schikking voor in de zaal staan. Tijdens de dienst wordt hierbij een tekst opgelezen en een foto wordt op de beamer  geprojecteerd.  Het werk sluit aan bij het kerkelijk jaar en het thema van de dienst.

Kerstnachtdienst
Op Kerstavond 24 december is er de Kerstnachtdienst. Deze dienst in sporthal de Beek begint om 19:00 uur zodat jong en oud kunnen komen om elkaar te ontmoeten en samen het Kerstfeest te vieren. Vóóraf en tijdens de dienst worden de bekende kerstliederen gezongen.

 

terug