Periodieke giften (rekenvoorbeeld belastingvoordeel) Periodieke giften (rekenvoorbeeld belastingvoordeel)

VOOR HETZELFDE GELD GEEFT U MEER!

Geeft u jaarlijks een vast bedrag aan kerkbalans? Dan kan het voordelig zijn om bij de belastingdienst uw gift aan te merken als een periodieke gift. Het voordeel wordt groter naarmate uw belastingtarief hoger is.
Normale giften aan goede doelen (met een ANBI-status) zijn alleen aftrekbaar voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van uw inkomen. Deze drempel van 1% vervalt als u minimaal vijf jaar een jaarlijkse vaste bijdrage toezegt. Hiervoor eist de belastingdienst geen notariële akte meer, maar kunt u een overeenkomst met de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse aangaan. Door een hogere belastingteruggave aan uzelf kunt u een hoger bedrag aan de kerk schenken zonder dat uw netto lasten toenemen.

In deze overeenkomst kunt u uw jaarlijkse kerkbalansbijdrage, evenals uw eventuele bijdrage aan de diaconie, ZWO en collectemunten onderdeel laten uitmaken van een periodieke schenking.

Een rekenvoorbeeld:
Stel u overweegt € 500 bij te dragen en uw bruto jaarinkomen is € 30.000. Bij een leeftijd jonger dan 65 jaar geldt het belastingtarief van 42%. De drempel voor belastingaftrek is 1% van het inkomen en is in dit geval dus € 300. Van uw gift van € 500 is dus slechts € 200 aftrekbaar. Die aftrek van € 200 leidt bij het tarief van 42% tot een belastingbesparing van slechts € 84. U draagt dan dus zelf uiteindelijk netto € 416 bij.
De drempel van 1% van uw inkomen vervalt bij een periodieke gift (dit is een jaarlijkse vaste bijdrage gedurende minimaal vijf jaar). Door deze periodieke gift kunt u jaarlijks de volle € 500 van uw inkomen aftrekken. Dat bespaart u € 210 belasting (42% van € 500 is € 210). Uw netto lasten zouden dan per saldo nog slechts € 290 in plaats van € 416 zijn. Dat betekent voor u een flink voordeel.
Wij hopen natuurlijk dat u uw belastingbesparing geheel of gedeeltelijk aan de kerk wilt doorgeven. Bij gelijkblijvende netto lasten voor uzelf kunt u door deze extra aftrek in dit voorbeeld zelfs € 717 in plaats van € 500 aan de kerk schenken!

N.B. Er is geen extra voordeel indien u aan andere doelen al minstens 1% van uw inkomen schenkt. De drempel is dan immers al bereikt en het meerdere is toch al aftrekbaar. In dat geval is het voordelig om ook aan uw andere goede doelen zo’n periodieke gift toe te zeggen. Vrijwel alle goede doelen met een ANBI-status bieden die mogelijkheid, vaak ook voor kleine bedragen.

Wilt u informatie over periodieke giften, dan kunt u contact opnemen met Annet Kuiper (kuiper@pkn-hardenberg-heemse.nl of tel. 0523-680833)

 

terug