Media Media
In deze rubriek vindt u media in de ruimste zin van het woord, van documenten (bv beleidsplannen, roosters) tot filmpjes en foto's.
Ook de ANBI verklaring en AVG verklaring kunt u hier inzien.
We houden hier ook de lijst bij van de leden die ons in het lopende kerkelijk jaar zijn ontvallen.

Wat u hier niet vindt, zijn:
- de kerkdiensten; daarvoor gaat u naar Activiteiten > Kerkdiensten
- de nieuwsbrieven 'Kerknieuws' en Kerkcontact en de kerkbode ' Kerkklank'
Deze kunt u wel digitaal ontvangen via de website als u daarvoor een registratienummer hebt. Dat kunt u aanvragen bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl
terug