Redactie Kerkklank Redactie Kerkklank
Onze kerkbode met de naam KERKKLANK heeft als doel de gemeenteleden te informeren over wat er leeft in de verschillende wijken van onze gemeente. Soms is er ruimte voor wat algemener kerkelijk nieuws. Kerkklank verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. U kunt het blad digitaal ontvangen via een toegangscode die u aanvraagt via kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl  Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Een schriftelijk abonnement kost ongeveer 15,00 per jaar.

Kopij voor de Kerkklank stuurt u naar kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Albert Veldhuizen
Rezina Ramaker
Inez Pot
Ineke Reiling
Bert de Lange

Zij zorgen voor de vulling van de kerkbode door interviews af te nemen, de wijkgemeentes te vragen informatie aan te leveren en predikanten/kerkelijk werkers te vragen om een meditatie of recensie te schrijven.

vacature
De opmaak wordt verzorgd door de opmaakredacteur. Dat was lange tijd Gert Smilde, maar hij is gestopt. Een vervanger is nog niet gevonden.
De opmaakredacteur zorgt ervoor dat de kerkbode er netjes uit ziet. Dat gaat dus over lay-out, de plaats van foto's en tekeningen, de kleurenschema's voor tekst, kopjes en titels. enz. Ben je een beetje handig met het maken van powerpoints of het bewerken van foto's dan is dit misschien wat voor jou. Je moet wel een beetje stress bestendig zijn, want voor de opmaak is maar beperkt tijd: een kleine week na de redactievergadering moet een en ander al doorgestuurd worden naar de drukker.
 
terug