Hoe te handelen bij geboorte, doop, huwelijk, overlijden en verhuizing? Hoe te handelen bij geboorte, doop, huwelijk, overlijden en verhuizing?

Geboorte/doop

Is uw gezin verblijd met de geboorte van een kind, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat u een kaartje stuurt naar uw wijkpredikant, de ouderling en de wijkkerkenraad. Uw predikant kan dan een afspraak met u maken voor een doopdatum en een doopgesprek. Om de dienst niet te veel te verstoren wordt het aanbevolen om gebruik te maken van één van de vaste fotografen, die door de Hessenwegkerk zijn aangesteld. De predikant kan u hier meer over vertellen bij de voorbereiding van de doop.


Huwelijk


Als u bezig bent met de voorbereidingen voor de trouwdag, is het goed ook tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant om datum en tijd af te spreken. Als datum, tijd en predikant bekend zijn, geeft u dit door aan het kerkelijk bureau.


Ziekenhuisopname


Het wordt op prijs gesteld dat u contact opneemt met uw contactpersoon, ouderling of Mw. N. Jonkers, wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen of weer thuis bent gekomen uit het ziekenhuis.


Overlijden


Bij een overlijden wordt u verzocht Mw. N. Jonkers zo snel mogelijk in te lichten. Zij zal naar u toekomen om u, in die moeilijke dagen, zoveel mogelijk tot steun te zijn en samen met u de rouwdienst voor te bereiden.


Verhuizing


Als u gaat verhuizen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau:
Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg, tel. 0523 - 680833.                       
E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl  (voor meer informatie zie op deze website onder Beheer)

terug