Acties Acties

Werkgroep cadeautjesmarkt:
Elke woensdagmorgen in de periode september-mei komt een grote groep mensen bij elkaar in de kelder van de Schakel. Het kunnen er 25 zijn, maar ook wel eens 75. Met elkaar maken ze allerlei spulletjes die verkocht kunnen worden zoals kaarten, keramiek, gebruiksvoorwerpen, bloemstukjes. In december is men in de Esch: om knieperties te bakken. De opbrengst is altijd voor een goed doel, zoals Diakonaal Jongeren Project, een kindertehuis in Nepal, de Wensambulance. enz. Jaarlijks brengen de diverse acties van de cadeautjesmarkt zo'n € 4.500-5.000 op. Daarbij is het vooral  gezellig om met andere mensen samen wat te maken. U kunt meedoen zo vaak u wilt. Kom gerust eens kijken.
Voor meer informatie:
Roelie Stoeten 0523270870    roeliestoeten@gmail.com
Miny Bril           0523264877    minybril@kpnmail.nl
Hilly Barelds     0523270888    a.barelds@2stones.nl


Stekjesmarkt - Radewijk:
dhr. L. Schrotenboer,  Radewijkerweg 70, tel. 216365.
E-mail: schrotenboer@planet.nl


Werkgroep Hessenwegkerk:
dhr. J. Muis, Hessenweg 71, 7771 RD        tel. 263419.  
E-mail: josmuis@xs4all.nl


Werkgroep W/Lambertuskerk:
mw. T. Breukelman-Breedveld, Scholtensdijk 20a, 7771 CV tel. 262204.
E-mail: theabreukelman@hetnet.nl

 
Commissie Geldwerving Hardenberg (o.a. appelsplukken):                                                               
Contactadressen: dhr. A. de Leeuw, Opgang 17, 7771 BW Hardenberg, tel. (0523) 266683.
                                                   

OPA - Oud Papier Actie Heemse 
Contactadres:
elke vrijdag kunt u oud papier inleveren op de parkeerruimte achter de Hessenwegkerk te Heemse

terug