Vacatures Centrum Vacatures Centrum

Er zijn geregeld vacatures in ons kerkenwerk. Daardoor komen sommige dingen niet goed van de grond of blijven taken liggen. Dat is jammer. En eigenlijk ook niet nodig. We kunnen er vast wel wat tijd voor maken. En als we dat doen voor dingen die ons liggen, dan gaat het ons nog gemakkelijk af ook!

Een overzicht vindt u hieronder.

Op onze website kunt u al heel wat vinden over wat er in de kerkenraad en werkgroepen gebeurt. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij ds.de Lange of ds.Noordmans.
 We doen ons best ervoor uw taak zo interessant mogelijk te laten zijn en passend bij uw interesse, talenten en mogelijkheden (bv tijd).

onderdeel functie aantal talent tijd
Kerkenraad Kerkrentmeester
Ouderling voor 20-35
Diaken voor Diakonaal Team / Noaberschap
1
1
1


bestuur wijkgemeente
 

1 avond/week
         
Wijkteams Contactpersoon

CN-0803
CN-1403


 
2 meeleven, zorgvuldig, luisterhouding 1-2 uur per week
  Pastoraal bezoeker

 
0 meeleven, zorgvuldig, luisterhouding
organiseren
1 avond/week
Werkgroep Beleidsplan 0 visie op kerk en geloof 1-2 avonden per maand
  PR-Internet 0 handig met PC 1 avond per maand
  Vrijwilligers 0 motiveren 1-2 avonden per maand
  Bijzondere diensten 0 heldere stem vooor de schriftlezingen 1 zondagmorgen per maand
         
Jeugdwerk Oppas 1 zorgen voor babies en kleine kinderen 1 zondagmorgen per maand
  Kindernevendienst
Gezinsdienst
1 creatief, speels 1 zondagmorgen per maand
         
        .
Fotograaf foto's maken van bijz. diensten en gelegenheden voor de website 1 creatief hooguit een uurtje in de week
Platform van Kerken afgevaardigde namens CNoord 0 overleggen, organiseren 2 vergaderingen per jaar
terug