Taakgroep beheer – de financiën Taakgroep beheer – de financiën

Baalderveldpot
De Baalderveldpot is de opvolger van het vroegere verjaardagsfonds en inmiddels in de wijk bekend. In september vragen wij per brief aan de wijkgemeenteleden hieraan bij te dragen. De gift wordt via een antwoordenveloppe opgehaald of kan worden overgemaakt. De opbrengst is bestemd voor activiteiten in onze eigen wijkgemeente.

De Baalderveldpot wordt beheerd door Henk Odink, Veldkers 21. Declaraties kunnen bij Henk worden ingeleverd. Het declaratieformulier vindt je hier
 

De Wanne
Wie voor een kerkelijke activiteit gebruik wil maken van de Wanne kan contact opnemen met Tjalling Alkema. Hij beheert de agenda en heeft de sleutel. Tjalling woont aan de Gele Lis 7, telefoonnummer 260418.

terug