Baalder Noaberschap Baalder Noaberschap

Aan het begin van dit nieuwe jaar is er een nieuwe update vanuit de stuurgroep.
Met dit schrijven hebben we de eerste vergadering van dit jaar achter de rug en zijn we al weer druk in de weer met allerlei plannen en zaken. 
In de afgelopen periode is het vrij rustig geweest wat betreft het aantal aanvragen voor hulp. We houden het er maar even op dat de periode rond kerst en de “korte”dagen daar debet aan zijn. Des al niet te min zijn we van plan een nieuwe PR ronde te gaan opstarten. Het Baalder Noaberschap is al een jaar actief en we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het naamsbekendheid houdt in de wijk. 
Verder willen we dit jaar een informatieavond gaan organiseren voor alle vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Daar komen we tzt op terug. 
Onze coördinator Hans Harlaar heeft onlangs nog twee uitnodigingen ontvangen voor een gesprek. Er is een (informatief) gesprek geweest met een consulent van de WMO. Verder mocht hij bij de voltallige gemeenteraad op bezoek om uit te leggen wat het Baalder Noaberschap is en doet. Als stuurgroep kijken we met een goed gevoel terug op het startjaar 2013. We hebben 40 mensen, op welke manier dan ook, kunnen helpen, een eigen website gelanceerd en zijn aanwezig geweest bij het provinciebezoek van het koninklijk paar aan Overijssel. Ook zijn we erg tevreden over de (prettige) samenwerking van PKN en GKV in het Baalder Noaberschap. Ook het contact met de wijkvereniging Baalder en de gemeente Hardenberg is uitgebouwd. We hopen dat we in 2014 net zo veel voor onze medemens in de wijk Baalder kunnen blijven betekenen…. 
Wordt vervolgd…. 

Heeft u vragen of wilt u hulp dan kunt u contact opnemen met de coördinator Hans Harlaar, 
telefoonnummer 06-18408032. 

Bezoek ook eens onze website: www.baaldernoaberschap.nl 

Namens de stuurgroep Baalder Noaberschap 
Jan Moeken.

terug