Wijkteam BL-02 Wijkteam BL-02

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : G.L. Schuurman
    Floralaan 122       J. Schuurman
    272860       Floralaan 206
    w.vanderwel@protestanstekerk.nl       268439
            schuurmang71@gmail.com
            jans.schuurman.1403@gmail.com
             
Diaken : M.H. Kuilder   Contactpersoon : G. Berenst-Sibon
    Hardenbergerweg 22       a.b.berenst@gmail.com
    06-12826447        
    kuilder@telfort.nl        
             
Contactpersoon : G. Makkinga   Contactpersoon : G.J. Hein
    fjmakkinga@gmail.com   Niehof   g.j.hein59@gmail.com
             
             
             

 

terug