Aktueel Aktueel

Om met elkaar mee te leven in lief en leed, kunnen we elke week de wekelijkse kerkcontact raadplegen. Het kan echter voorkomen dat na het samenstellen van kerkcontact er nog aktuele gebeurtenissen rondom geboorte, overlijden of ziekenhuis-opnamen/ontslag te vermelden zijn, zodat uw meeleven nog gedeeld kan worden. Deze rubriek wordt bijgehouden door de predikant en bij diens afwezigheid de scriba.

terug