Wijkteam HE-08 Wijkteam HE-08

 

 
Functie Naam Adres Tel.nr E-mail
Kerkelijk werker Mw. N. Jonkers-Salomons de Kolk 6 263744 njonkers@planet.nll
Ouderling Adri Mensink-Hoogendorp Orionlaan 1 251758 adrimensink@gmail.com
Alg. Inzetbaar  Mw. J.C. Bakker-Middelkoop Kanaalweg West 112, Brucht 263836 uijlenhorst@hotmail.com
Contactpersoon(B) Mw. J. Veurink-Lamberink Berkenlaan 31 858767 jj.veurink@hotmail.com
Contactpersoon(C) Mw. E. Boeve-v.d. Vegt Elzenlaan 21 235544 jcboeve@gmail.com
Contactpersoon(D) Dhr. G. Grendelman Weidebuurt 14 261056 ggrendelman@lijbrandt.nl
Contactpersoon (E) Mw. J. Makaske-de JongE Eikenlaan 22 272115 janitamakaske@gmail.com
           
Indeling Straatnaam Huisnr.
B Elzenlaan  
B Lijsterbeslaan  
C Boslaan  
D Eikenlaan  
E Berkenlaan 1 t/m 5, 12, 14 en 16
E W. van Oldenburgstraat  7-B3
E Lindenlaan  
           
             
             

 

terug