Wijkteam HE-04 Wijkteam HE-04

.

Functie Naam Adres Telefoonnr e-mail
Kerkelijk werker Mw. N. Jonkers-Salomons de Kolk 6 263744 njonkers@planet.nl
Ouderling Dhr. A. Meijer Polsterlaan 17 26 35 67 alb.meijer@hetnet.nl
Contactpersoon(A) vacature      
Contactpersoon(B) Mw. H. Meinen Venuslaan 2 26 50 77 mnnh46@xs4all.nl
Indeling Straatnaam Huisnr.
A Neptunusstraat  
A Jupiterstraat  
B Saturnusstraat  
B Uranuslaan  

 

terug