Wijkgemeenten Wijkgemeenten

De PKN Hardenberg-Heemse bestaat uit acht wijkgemeenten die meestal samenvallen met de wijken waaruit de burgerlijke gemeente is opgebouwd. Dat geldt voor Baalder, Baalderveld, Marslanden, Radewijk.

Het centrum van Hardenberg is te groot om 1 wijk te vormen en is om die reden opgedeeld in een Noordelijk gedeelte (met Ane) en een Zuidelijk gedeelte (met Brucht).

De wijk Heemse is onderverdeeld in de Heemser Esch en Heemse West.

terug