Website Website

De kerkelijke gemeente onderhoudt drie relaties: er is de band met God, de onderlinge saamhorigheid en de dienst aan de samenleving. Daarom is het nodig om op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de wijkgemeente, het geheel van de PKN te Hardenberg-Heemse en haar omgeving. De website speelt daarin een grote informerende rol. 

De website wordt beheerd en actueel gehouden door tal van vrijwilligers. Een negental vrijwilligers, uit alle wijken plus de AK één, vormt de stuurgroep die verantwoordelijk is voor het beheer van de website. Deze stuurgroep valt onder eindverant-woordelijkheid van de AK.

Elke wijkgemeente heeft een kleine werkgroep die het wijkgedeelte op de site actueel houdt (zie aldaar). De AK,de colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en het kerkelijk bureau kunnen eveneens rechtstreeks zelf hun pagina's op de site beheren.

Samenstelling van de stuurgroep:

naam wijk mail
Wim Hennink BL baalder@pknhardenbergheemse.nl
Henk Veurink BV baalderveld@pknhardenbergheemse.nl
Theo Stad Webbeheer website@pknhardenbergheemse.nl
Harry Meijer Webebheer website@pknhardenbergheemse.nl
  HE heemser-esch@pknhardenbergheemse.nl
Thomas van Rikxoort HW heemse-west@pknhardenbergheemse.nl
Peter Hagedoorn ML marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Henk Peeneman RW radewijk@pknhardenbergheemse.nl
Eric van Asten AK scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl

 

Een taakomschrijving van de stuurgroep is hier te vinden onder Publicaties.

terug