Sectie RW-01 Sectie RW-01
Pastoraal bezoeker: Dhr. G.J. Ramaker
                              Radewijkerweg 43
.                             7791 RK  Radewijk
                              0523-216237
                              mts.ramaker@comveeweb.nl

Contactpersoon:      Mw. J. Slingenberg                                               Contactpersoon: Mw. M. Wesselink-Roelofs
                              Melkweg 19                                                         Melkweg 35,              
                              49847 Wielen (Dld)                                               49847 Duits Wielen                       
                              0049-5948775                                                      0049-5948229                        

.Contactpersoon:     Mw. D. Schrotenboer
                              Radewijkerweg 70a
                              7791 RH Radewijk
                              0523-216365
terug