Avondmaal aan huis Avondmaal aan huis
Als u slecht ter been bent, bestaat de mogelijkheid om het avondmaal thuis te vieren. U moet dan wel over kerktelefoon beschikken. Iemand van het wijkteam komt dan naar u toe en op het moment dat in de kerk brood en wijn worden gedeeld, doet hij/zij dat bij u thuis. Het is erg fijn als u uw huiskamer open stelt voor anderen die ook graag avondmaal willen vieren en eveneens niet naar de kerk kunnen gaan. U vraagt avondmaal aan huis aan bij uw uw wijkouderling of pastoraal bezoeker.
 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking (ZWO) Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking (ZWO)
De diaconie doet ook veel voor mensen buiten Nederland. In Europa is het vooral het College van Diakenen dat mensen in nood helpt. Buiten Europa doet het ZWO dat (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsssamenwerking).
Vooral in de weken voor Kerst en Pasen zijn er speciale projecten waar we ons als kerk voor in kunnen zetten, samen met de landelijke PKN. Elke wijkdiakonie is vertegenwoordigd in ZWO. Voor Radewijk is dat diaken Bert Nijeboer.
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Voor wie niet meer naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid van kerktelefoon. Over de radio/tv kunt u dan meeluisteren naar de dienst in de Höfte of Stephanuskerk. De aansluiting van de kerktelefoon wordt verzorgd door de diakonie. Meer informatie bij . Aan de kerktelefoon S. Bakker (260186). Aan de kerktelefoon zijn abonnementskosten verbonden, ong. 8 Euro per maand. De diensten zijn ook te volgen via internet: kerkdienst de Opgang.
 
Noaberschap Noaberschap
In onze gemeenschap zijn heel wat mensen die best wat doen willen voor een ander. Een klusje in de tuin, boodschappen, een ritje naar het ziekenhuis enz.
Die ander kan iedereen in Radewijk en omgeving zijn. Daarom werken we van harte mee met de Noaberschap, een initiatief van Plaatselijk Belang Radewijk.
Er zijn ruim 20 vrijwilligers beschikbaar. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of hebt u een hulpvraag? Aanspreekpunt is Ria Vinke, bel  0523-216476 en we gaan kijken wat we voor u kunnen doen.
 
 
Voedselbank en Dorcas Voedselbank en Dorcas
Over de eerste levensbehoeften hoeven we ons meestal geen grote zorgen te maken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nogal wat mensen zijn aangewezen op ondersteuning van de Voedselbank. Daarom houden we in maart, rond de biddag voor gewas en arbeid, een inzameling waarbij we eten en drinken meebrengen naar de Opgang. De diaconie zorgt er dan voor dat het bij de Voedselbank komt.
Een zelfde actie houden we in november, rond de dankdag voor gewas en arbeid. Dan is de opbrengst voor mensen in nood buiten Nederland. De ingebrachte hulpgoederen worden door Dorcas daar bezorgd.
In plaats van voedsel kunt u ook geld geven, in het daarvoor bestemde busje.
lees meer »
 
Diaconale Vakantieweek Diaconale Vakantieweek
Iedereen heeft het op zijn tijd nodig om eens helemaal de dagelijkse gang van zaken te verlaten en in een andere omgeving, met andere mensen, nieuwe energie op te doen. Voor mensen die om financiële redenen niet met vakantie kunnen, zijn er mogelijkheden om toch voordelig een weekje op vakantie te gaan. Ook als er medische of sociale omstandigheden zijn waardoor op vakantie gaan moeilijk is, bijv een handicap of zwakke gezondheid of dementie zijn er mogelijkheden om er een weekje tussen uit te gaan. Geschikte locaties zijn De Werelt in Lunteren en het F.D. Roosevelthuis in Doorn, maar ook wel dichterbij, bijvoorbeeld de Imminkhoeve te Lemele.
Wilt u misschien toch op vakantie? Neem dan contact op met
Wilt u als vrijwilliger meehelpen een vakantie mogelijk te maken? Neem dan contact op met mw. Margreet Cuperus, tel: 06-13419230