Plaatselijke Regeling Plaatselijke Regeling
In een gemeente van de PKN houden we ons aan de spelregels van de Kerkorde. Maar diezelfde kerkorde biedt ook ruimte om een aantal dingen naar eigen keus te regelen. Dat gaat dan over dopen, avondmaal vieren, wie er ambtsdragers kunnen worden en het inzegenen van een huwelijk. In deze dingen hebben we dus een zekere vrijheid. Hoe we een en ander hebben ingevuld staat te lezen in de zgn. plaatselijke regeling, die aan het beleidsplan is toegevoegd.
terug