Pastoraat Pastoraat

Hoewel de kerkenraad klein is – en er een aantal vacatures bestaat – proberen de ouderlingen, bezoekmedewerkers en de predikant zoveel als mogelijk is de gemeenteleden te bezoeken. Hoewel ‘omzien naar elkaar’ een zaak van de gehele gemeente is, spelen de ambtsdragers, de bezoekmedewerkers en de predikant daarin toch een bijzondere rol: ze vervullen als het ware een voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd moeten we vaststellen, dat het onmogelijk is precies te weten waar behoefte is aan pastorale zorg. De gemeenteleden worden daarom opgeroepen, als het nodig is, contact op te nemen met de wijkouderling, bezoekmedewerker of de wijkpredikant.
 

terug