Pastoraal team Pastoraal team
Pastoraat
In een mensenleven kan er van alles gebeuren. Het is fijn dat je op momenten dat je het nodig hebt terug kunt vallen op een ‘maatje’.

In de wijkgemeente Marslanden van de PKN Hardenberg-Heemse is het heel belangrijk dat we naar elkaar omzien. Het is één van de manieren waarop we Jezus kunnen volgen: zoals Hij omging met mensen, in liefdevolle aandacht, zo mogen wij dat ook doen.

Door middel van het afleggen van individuele bezoeken, het organiseren van gespreksgroepen en ontmoetingsavonden, willen wij elkaar als gemeente van de levende Heer kennen. In de ontmoetingen willen wij omzien naar elkaar, op de hoogte blijven van elkaars wel en wee in de wijk en door het uitwisselen van geloofs- en kerkervaringen blijven werken aan contacten tussen kerk en de wijk.
 
Dat gebeurt op drie manieren:
•          gemeenteleden onderling zoeken elkaar op
•          leden van het Pastoraal Team zoeken mensen op en houden namens de kerk contact met hen
•          de predikant besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan bezoekwerk
 
Pastoraal Team
Voor de wijk Marslanden is er één Pastoraal Team dat bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers.
De ouderlingen, bezoekmedewerkers en de predikant zorgen voor het bezoeken van gemeenteleden, en het ‘het omzien naar elkaar’,. We noemen dat de pastorale zorg.
De diakenen kunnen ingeschakeld worden bij sociale en materiële problemen.

We noemen dat de diaconale zorg. 

Pastoraal coördinator
Het aanspreekpunt voor pastorale ondersteuning van het Pastoraal Team is de pastoraal coördinator. Wanneer men behoefte heeft aan bezoek voor zich zelf of voor iemand in zijn omgeving, dan kan men contact opnemen met de pastoraal coördinator. Deze zal vervolgens de aanvragen verdelen in het pastorale team.
De pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar via:
06 – 20535961. Men mag ook een voicemail inspreken of een email sturen naar:
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
In dat geval wordt men z.s.m. teruggebeld of gemaild. Voor pastoraat bij crisissituaties of overlijden kan men ook contact opnemen met de pastoraal coördinator. Vervolgens zal  één van onze wijkpredikanten worden ingeschakeld.
Deze werkwijze vraagt van de gemeente om zelf actie te ondernemen bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven.Bij welke levensgebeurtenissen of levensfasen zou u contact op kunnen nemen met de pastoraal coördinator?
  • bij geboorte
  • bij overlijden/verlies van een dierbare
  • bij huwelijken/jubilea
  • bij huwelijksproblemen/scheiding
  • bij werkloosheid
  • bij zorgen rondom schulden
  • bij ziekte en/of ziekenhuisopname
  • bij eenzaamheid
  • bij verhuizen
  • bij andere levensgebeurtenissen waarvan u denkt dat u pastorale ondersteuning kunt gebruiken.
 
Om de gemeenteleden onderling aan te zetten tot omzien naar elkaar (middels bezoek, gebed, kaartje enz.) worden bijzonderheden vermeld op o.a.  Kerkcontact en Ensemble. Dit uiteraard met instemming van betrokkenen.
 
Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator. 
terug