Liturgisch Bloemstuk

Liturgisch Bloemstuk

In de wijkgemeente Radewijk verzorgen enkele dames in de Adventstijd en in de Veertig dagen tijd  liturgische bloemschikkingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op het project dat in die periode centraal staat. Ook bij andere diensten met een bijzonder karakter wordt soms (in overleg met de predikant) een speciale schikking gemaakt.
Contactpersonen :

Rosé Heidotting, Löhnisweg 1, 7778 HD Loozen, tel.: 0524-562416
Ina Ramaker, Wielenweg 4, 7791 HA Radewijk, tel.: 0523-216251

terug