Liturgiecommissie Liturgiecommissie

De commissie is actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van kerkdiensten. In de praktijk van onze gemeente betekent dit:

  • Voorbereiden en mede uitvoeren van (bijzondere) diensten. Dit gebeurt veelal in samenwerking met organist en muziekgroep;
  • Meewerken aan de voorbereiding en praktische invulling van de diensten en vespers zoals Eeuwigheidzondag, Advent en Kerst,  veertigdagentijd, Stille week en de paascyclus;
  • Zorg dragen voor de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum;
  • Voorstellen ontwikkelen voor orde van dienst voor “samen vieren”  (biddag/dankdag, oudjaar,school en kerkdienst.)

Alle activiteiten vinden plaats in samenwerking met de  kerkenraad
 

De commissie bestaat uit de volgende leden
Dhr. J.Broekroelofs  organist
Mevr. R.Heidotting   liturgisch bloemschikken
Mevr.R.Valk             contactpersoon en secretaresse

terug