Kerkenraad Marslanden en werkgroepen

Kerkenraad Marslanden en werkgroepen

De kerkenraad is te vergelijken met het dagelijks bestuur van de vereniging. Hun taak is samen te vatten in twee begrippen,  'richting geven' en 'ruimte scheppen'.

Bij 'ruimte scheppen' gaat het om het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten binnen de gemeente. De gemeente hoeft overigens niet op de kerkenraad te wachten om een activiteit te ondernemen; commissies en werkgroepen worden aangemoedigd om plannen te bedenken en uit te voeren. De kerkenraad zorgt er wel voor dat het werk op zo'n manier gecoördineerd wordt, dat het past binnen het beleid van de gemeente - het 'richting geven'.

In de naaststaande menu's vindt u informatie over de samenstelling van de kerkenraad en over tal van commissies en werkgroepen die hun gaven en talenten inzetten voor de wijkgemeente.
 

terug