Wijkjeugdcommissie (WJC) Heemse Wijkjeugdcommissie (WJC) Heemse

De WJC Heemse coördineert en organiseert het jeugdwerk. In de commissie zitten o.a. afgevaardigden van de kinderdienst, tienerdienst, teenz en vakantiebijbelclub

Met elkaar willen we het jeugdwerk duidelijk gezicht geven en activiteiten organiseren. 

Contactadressen:

Jeugdouderling Jonathan Zandman e-mail: jzandman@hotmail.com en Henk-Jan Veurink e-mail: henk-jan.veurink@live.nl

 
Informatie Jeugdwerk Informatie Jeugdwerk

Teenz,  een keer in de twee weken op vrijdagavond komen we bij elkaar de jongeren van het voortgezet onderwijs, we praten over wat er in ons omgaat. Zijn in gesprek over het geloof. Steunen elk jaar een goed doel.  Voor info of vragen kunt u contact opnemen via het volgende emailadres  Teenz.heemse@gmail.com
 
Tienerdienst, elke tweede zondag van de maand komen de jongeren van het voortgezet onderwijs naar het keldertje in de Esch, bij `de Hessenwegkerk`. Dit is een bijeenkomst tijdens de kerkdienst van 10.00 - 11.00 uur.  voor vragen mail gerust met Marieke Grendelman bosschermarieke@gmail.com
 
Kinderdienst, kinderen van de basisschool gaan onder de dienst net voor de schriftlezingen de kerk uit en gaan naar hun eigen ruimte om over het verhaal te praten, na te denken, een spel te doen of een knutsel werkje te maken, we splitsen ons in twee groepen namelijk: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. We volgen hierbij bijbelbasics.  Tijdens de 40 dagentijd/pasen volgen we het project, dit doen we ook tijdens advent/kerst. Tijdens onder kinderdienst hebben wij een eigen collectedoel: Jolene van Stichting Home of Hope and dreams. We komen net voor het eind van de dienst weer terug in de kerk.  Voor vragen kunt u mailen knd.heemse@gmail.com
 
Oppas, hier kunt u de kinderen brengen tijdens de dienst die nog te jong zijn om de dienst bij te wonen. Voor vragen kunt u mailen met Jacoba Nijzink: j-nijzink@hotmail.com
 
Evenement
Sirkelslag- kids en young  => een interactief spel met vele opdrachten / spellen rondom het geloof dit wordt landelijk gespeeld op een vastgesteld datum.  In februari is dit voor voortgezet onderwijs en in november is dit voor groep 6,7,8 van de basisschool.
Oogstdienst => de zondag na dankdag wordt er oogst ingeleverd door gemeenteleden en hiervan maken we fruitmanden, deze worden uitgedeeld in de wijk bij verpleeg/verzorgingstehuizen, voordat we dit doen vieren we samen een gezinsdienst.
 
Jeugdwerk op zondag Jeugdwerk op zondag
lees meer »