Jeugdwerk op zondag Jeugdwerk op zondagJeugdwerk:


In de jongste wijk van Hardenberg neemt het jeugdwerk een belangrijjke plaats in. Veel kinderen in de wijk en gemeente vraagt ook veel aandacht voor het jeugdwerk. De basis wordt gevormd door een 3-tal activiteiten:

- kinderoppas
- kindernevendienst
-de tienerdienst
 

Kinderoppas
Kinderoppas
Op zon - en feestdagen is er tijdens de kerkdienst oppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar) in de Matrix. Voorafgaand aan de dienst kunt u de kinderen brengen, tijdens de collecte kunnen de kinderen weer worden gehaald, zodat ze bij de zegen aanwezig kunnen zijn.  De oppas wordt verzorgd door een team van vrijwilligers uit wijk.  Contactpersoon voor de oppas is:  Mirjam Meilink 0523235234

Kindernevendienst 

Op zon - en feestdagen is voor de kinderen van de bassisschoolleeftijd kindernevendienst. In de regel verlaten de kinderen de kerkzaal na de lezingen en komen ze na de preek/overdenking weer terug in de kerkzaal. De kindernevendienst wordt verzorgd door een team van vrijwilligers uit wijk. Vanwege de grootte van de groep (20-50 kinderen) wordt de groep gesplitst in een groep bovenbouw en een groep onderbouw.  Contactpersoon voor de kindernevendienst  is Anke Landstra.
 Tienerdienst
Er is tienerdienst in Matrix. Jeugd gaat met leiding  onder de kerkdienst van 9.30 uur naar een aparte ruimte. Er is altijd een thema. De tienerdienst is voor jeugd voor het voortgezet onderwijs. Waarin er gepraat wordt over actuele thema’s, er gediscussieerd kan worden, er gelachen kan worden, we kunnen kijken en luisteren naar filmpje/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Elke vierde zondag in de maand komen we bij elkaar. Jullie zijn van harte welkom!!  Zie verder op deze website onder Tienerdienst.
 
Groetjes de Tienerdienst


 

terug