Indeling van de wijk Indeling van de wijk
De wijkgemeente Radewijk is verdeeld in 4 kleinere wijkjes of secties.
In welke sectie u bent ingedeeld hangt af van uw adres.
Als u even kijkt bij de verschillende secties, dan ziet u vanzelf bij welke u bent in gedeeld.
Als u dan klikt op 'Lees Meer' vindt u daar de vrijwilligers die met elkaar het wijkteam vormen: Twee tot vier contactpersonen en een pastoraal bezoeker. In veel gevallen is de pastoraal bezoeker ook ouderling, maar dat hoeft niet per se.
De contactpersonen brengen briefjes rond, bezoeken u zo nu en dan, leven met u mee rond een verjaardag of jubileum. Bij moeilijkheden als ziekte, zorgen en verdriet komt de pastoraal bezoeker in beeld. En in ernstige situaties de wijkpredikant ds. de Lange.
Het wijkteam kan alleen functioneren als het bekend is met het lief en leed van de gemeenteleden. Geeft u het door als u denkt dat er ergens wat aandacht vanuit de kerk gewenst is?
terug