Beamteam Beamteam

Het beamteam is ooit begonnen met Erna Nonkes en Marjan Kieft. Deze twee dames hebben dit opgepakt en een poos met hun tweeën gedaan. Wanneer er werd besloten om de Baalderdienst één keer in de twee weken te gaan doen, werd het te druk voor beide dames. Dit omdat ze allebei ook nog een belangrijke taak in andere commissies binnen de Baalderdienst hebben.

Door rond te vragen hebben ze nu vijf heren in het beamteam gekregen die hun taak gaan overnemen, deze heren zijn:
Johannes Martens
Wim Blaak
Dirk Slotman
Johannes Berenst
Erik Everts (voorzitter)

De taak van het beamteam is om elke keer dat er een Baalderdienst is, een presentatie in elkaar te zetten aan de hand van de informatie die de dominee geeft. Tevens is het beamteam verantwoordelijk voor het opzetten van de beamer, laptop en beamerscherm. Waarbij het beamteam ook de presentatie tijdens de dienst zal ondersteunen.
We hebben met het beamteam afsproken dat alle informatie door de voorzitter naar het desbetreffende lid wordt gestuurd die op dat moment de presentatie van de Baalderdienst in elkaar zet. De informatie die de voorzitter krijgt, komt altijd van de dominee.

Als er informatie is die direct voor het beamteam is bestemd kunnen ze een mail sturen naar beamteam@pknbaalder.nl

terug