In de wijk Baalder... In de wijk Baalder...

Avondmaal in wijk Baalder:

  • Vier keer per jaar vieren we het avondmaal gezamenlijk met de wijken Centrum Noord/Zuid en Baalderveld. Die diensten worden gehouden in de Stefanuskerk of de Höftekerk. Op die betreffende zondagen zijn er drie avondmaalsdiensten: Om 9.00 uur vieren we het avondmaal zittend in de banken Om 10.30 uur vieren we het avondmaal lopend Om 19.00 uur vieren we het avondmaal in een kring
  • Eén keer per jaar vieren we het avondmaal in de wijkeigen Baalderdienst. We vieren dat avondmaal lopend.

Alle vieringen zijn toegankelijk voor ieder – jong en oud - die het fijn vindt om de tekenen van Gods liefde in brood en wijn te ontvangen.

Belijdenis:
Belijdenis is een mooie stap in het leven van een mens! Het is een bewuste keuze voor je zelf in het midden van de gemeente – je medegelovigen – waarin je aangeeft: ik wil graag verder leven met God in mijn leven en kies daar zélf voor. Er zijn in de praktijk twee manieren hoe die belijdenis tot stand komt:

  • Je gaat belijdeniscatechisatie volgen, je wilt je meer verdiepen in het geloof en dat mondt op den duur – als je wilt! – uit in een  feestelijke belijdenis in een kerkdienst
  • Het gebeurt ook regelmatig dat er mensen zijn die een kind krijgen en dat graag willen laten dopen. Hoewel je geen belijdenis hoeft te doen om je kind te laten dopen, zijn er geregeld mensen die dat dan toch doen, als ze hun kind laten dopen. Het krijgen van je kind is dan een aanleiding: jij mag dan als ouder je kind wegwijs maken in het leven en dan merk je dat geloven daar een rol in gaat spelen, ook voor jou. In dat soort situaties doen mensen belijdenis bij de doop van hun eigen kind. Het gesprek over die belijdenis ontstaat vaak bij het bezoek van de predikant als het kind geboren is

Meeleven met elkaar…..
Naar elkaar omzien is belangrijk in de kerk. Het is iets dat ieder gemeentelid kan doen: omzien naar iemand in je familie, buurt enz. Daarnaast is er ook “georganiseerd” omzien naar elkaar. In alle straten in Baalder is er een contactpersoon die met de mensen – die dat willen – contacten onderhoudt in lief en leed. De contactpersoon werkt samen met de ouderling én predikant.

Is er iets – iets vrolijks, verdrietigs of  anderszins – waar u/jij graag wilt dat de kerk meeleeft, laat het ons weten! We komen gráág langs!
De predikant gaat jaarlijks langs bij alle mensen boven de 75 en verder naar ieder die daar behoefte aan heeft. Je kunt dat laten weten via de contactpersoon in je straat, of gewoon rechtstreeks door te bellen: 272860, óf per mail: ds.wimvanderwel@planet.nl.


Doop en geboorte 
Het krijgen van een kind is een heel bijzonder gebeuren in het leven van ouders! Als je wilt dat we vanuit de kerk meeleven, stuur ons dan ook een geboortekaartje: ééntje naar de scriba van de wijkkerkenraad én eentje naar de predikant. Hun adressen vind je hier.
Wil je vast eens nadenken over het al dan niet dopen van je kind: download dan hier onze folder!

Huwelijk
Jullie hebben trouwplannen en willen bij die plannen ook de kerk en God betrekken! Mooi! Als je daarover wilt praten: neem contact op met je wijkpredikant (voor de wijk Baalder is dit ds. van der Wel). Als je al concrete plannen hebt – datum! – bel hem voor een afspraak en leg de datum vast bij het kerkelijk bureau.

En de folder 'In goede en kwade dagen' geeft je verder alle informatie en denk- en praatstof die je nodig hebt.

Kerktelefoon

Mensen die door wat voor soort omstandigheden dan ook niet meer de zondagse kerkdiensten kunnen bezoeken, kunnen op twee manieren verbonden blijven met de plaatselijke kerkdiensten:

  • Alle diensten vanuit de kerkgebouwen (niet de sporthallen/school) zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Overlijden
Wanneer een gemeentelid overlijdt én graag een uitvaart wil hebben vanuit de kerk is dat uiteraard mogelijk. In de regel leidt de wijkpredikant de uitvaartdienst. Het is dan ook zaak z.s.m. na overlijden contact met de predikant te zoeken, zo dat er al niet is. Als deze niet kan zal één van de plaatselijke collega’s hem vervangen. Als de uitvaart plaatsvindt vanuit één van de plaatselijke kerken, dan zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden. Wil men in een kerkgebouw in een andere plaats een dienst, dan zijn de kosten daarvoor voor de betrokkenen, zoals dat ook geldt wanneer men een voorganger die niet aan onze gemeente is verbonden.
In alle gevallen proberen we een uitvaartdienst én de begeleiding er omheen zeer zorgvuldig en passend bij de overledene en diens nabestaanden te verzorgen.

Verhuizing
Bij verhuizing is er het dringende verzoek om dit door te geven aan het kerkelijk bureau;

Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg, tel. 0523 - 680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

terug