woensdag 1 december 2021 t/m zaterdag 15 januari 2022

Nieuwe wijkpredikant gezocht. Wijkgemeente Heemse zoekt jou.


Wie helpt ons om van twee wijkgemeenten één saamhorige en inspirerende gemeente te worden?!


Wij zijn op zoek naar een verbindende predikant(e) die samen met onze gemeenteleden en kerkelijk werker wil werken aan de opbouw van onze wijkgemeente in Heemse. Onze wijkgemeente bestaat uit 1545 geadministreerde gemeenteleden verdeeld over 850 adressen.

Als predikant ga je, samen met een wijkgemeente in wording, op zoek naar wie wij als wijkgemeente zijn. Onze gemeente bestaat uit verschillende modaliteiten, waarbij de term ‘middenorthodox’ ons het beste omschrijft.

Je hebt een open houding en bent toegankelijk voor de verschillende leden van de gemeente. Je kunt goed luisteren, ziet iedereen in zijn waarde en weet talenten te herkennen en gemeenteleden te coachen deze talenten in te zetten. Je ondersteunt de gemeente om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien. En je hebt, als predikant, al enkele jaren ervaring opgedaan.

Aandachtsvelden binnen het gemeentewerk zijn:

Eredienst:

 • Je kunt, vanuit een persoonlijk en levendig geloof, uitnodigend en inspirerend vertellen en goed uitleggen.
 • Je kunt het evangelie vertalen naar het dagelijks leven.
 • Je weet alle leeftijdscategorieën aan te spreken.
 • Je kunt functioneel gebruik maken van moderne media.

Pastoraat:
 • Je hebt een aansturende rol binnen een pastoraal team om, naast regulier pastoraat, ook nieuwe vormen van pastoraat te ontwikkelen.
 • In het pastoraat besteed je niet alleen aandacht aan de ouderen, maar ook aan de middengeneratie en hun eventuele kinderen.
 • Je besteedt aandacht aan mensen in crisissituaties.

Vorming en toerusting:
 • Je vindt het een leuke uitdaging om je in te zetten voor bovenwijkse vormings en toerustingsactiviteiten binnen de gemeente Hardenberg-Heemse.

Organisatie en beleid:
 • Je werkt samen met de kerkenraad om uitvoering te geven aan het beleidsplan.
 • Je bent een verbinder en wilt ons ondersteunen bij het proces om van twee gefuseerde wijkgemeenten één geheel te worden.
 • Je weet de juiste mensen op de juiste plek te zetten en ze te ondersteunen en toerusten bij hun taak.
 • Je bent ontvankelijk voor meningen van anderen, maar staat wel stevig in je schoenen.
 • Je bent collegiaal en bereid om samen te werken in het grotere geheel van PKN HardenbergHeemse en binnen het ‘Platform van Kerken’ in Hardenberg.
 • Je bent bereid je te vestigen binnen de grenzen van PKN HardenbergHeemse. 

Wij bieden:
 • Een dienstverband van 0,8-1,0 fte.
 • Een kerkelijk werker als directe collega.
 • Een karakteristiek kerkgebouw.
 • Betrokken commissies rondom kinder en jeugdactiviteiten tijdens en ook buiten de kerkdiensten.
 • Actieve diaconale werkgroepen.
 • Een gelegenheidskoor dat kan meewerken in erediensten.
 • Een gemeente die een mix vormt van stad en platteland.

Sollicitatie en informatie:
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.pknhardenbergheemse.nl. Heb je vragen of wil je contact met ons: stuur dan een mail naar beroepingscommissieheemse@gmail.com met je telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Graag zien wij je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en CV tegemoet voor 15 januari 2022 op beroepingscommissieheemse@gmail.com.

Informatie over wijkgemeente in Heemse:
Profiel van de wijkgemeente Heemse
Kerkklank november
Kerkcontact 
Plaatselijk regeling Heemse
Beleidsplan Heemse 2022-2026

terug