Gemeenteavond 2 november 2021 Gemeenteavond 2 november 2021
Vorig jaar ging de gemeenteavond door Corona niet door. En ook dit jaar kon die nog geen doorgang vinden.
Maar dinsdag 2 november willen we toch proberen een gemeente avond te houden in de Opgang. Want de kerkenraad heeft niet stil gezeten: het beleidsplan is tot een afronding gekomen en er is een enquete gehouden. 
Het beleidsplan willen we met u bespreken en uw reacties betrekken bij de besluitvorming over het beleidsplan op de kerkenraadsveradering van 17 november.
U kunt het beleidsplan HIER downloaden (klik op hier en het beleidsplan komt in de map downloads op uw PC)
Als downloaden voor u een probleem is, dan kunt u een gedrukt exemplaar uit de Opgang meenemen. Ze liggen klaar vanaf 1 oktober.

Op de gemeenteavond willen we ook de voornaamste resultaten van de enquete presenteren. We hopen dat velen van u daarop wat dingen invullen en beschikbaar zijn voor het kerkewerk. Want het beleidsplan is ambitieus. En dat kan alleen maar als er voldoende mensen zijn die er de schouders onder willen zetten.
De gemeenteavond begint 19.30. De zaal is al eerder open: vanaf 19.00 u staat de koffie klaar. Komt u vooral!

 
 
Startzondag "Van U is de Toekomst" Startzondag "Van U is de Toekomst"

De startzondag van het nieuwe seizoen is 26 september. Een beetje later dan anders, maar dat zou wel eens in ons voordeel kunnen zijn: de anderhalve-meter-maatregel is er dan waarschijnlijk af. Dat betekent dat we met meer dan 45 mensen mogen samenkomen, zingen en koffie drinken na de dienst. De gemeentezangwordt begeleid door Elvira Nijmeijer, Rebecca  Ramaker zingt ook enkele liederen.

Op deze startzondag nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en andere vrijwilligers. En we bevestigen Arjan Ramaker in het ambt van diaken. Voor de kinderen is er kindernevendienst en tienerdienst.
 

Voor het thema sluiten we aan bij wat de landelijke kerk heeft voorgesteld: "van U is de toekomst" en dan in het bijzonder de bede "Uw koninkrijk kome" uit het onze Vader. Over de toekomst kun je inzitten: de toekomst van de wereld (klimaat), de toekomst van de kerk (doet iedereen weer mee na corona?), je eigen toekomst (plannen, idealen, ziekte). Hoe verhoudt zich dat tot de toekomst die God bezig is te brengen? Dat de oorlog niet meer geleerd wordt en ziekte en dood voorgoed voorbij zijn, is dat meer dan een mooie droom?

Bij mooi weer zijn we voor dienst en vervolg-programma buiten, op het sportpark. Bij slecht weer kunnen we in de Opgang terecht. In beide gevallen aanvang 11.00 u. Dat vervolg-programma ziet er als volgt uit: Na de dienst koffie en limonade. Daarna gaan ouderen met elkaar in gesprek. Ze krijgen een zgn kletspotje mee met daarin vragen en uitspraken om samen over van gedachten te wisselen. Voor de kinderen en jeugd zijn er allerlei activiteiten: darten, bumperballen, ren je rot, oud Hollandse spellen enz. Om ongeveer half één is er wat te eten. Voor een flinke pan soep wordt gezorgd. Voor het overige gaat het op z'n Amerikaans: de bedoeling is dat we wat broodjes en hapjes meenemen en op een grote tafel leggen om het te delen met elkaar. Zijn we in het sportpark, dan is het gewenst dat u zelf een stoel of krukje meeneemt om op te zitten.
De startzondag is het begin van de startweek: op maandagavond (27 sept) en woensdagmiddag (29 sept) is er een programma voor de jeugd tot en met groep 8: bingo (maandag) en Mountainbiken (woensdag). Voor de jongens en meisjes van 12 -16 jaar is er vrijdagavond (1 okt) escaperoom + bowlen. Wil je meedoen aan de startweek, meld je dan voor 19 september aan bij Mariëlle Tijhuis (bingo - 06-13084728, mschrotenboer@live.nl), Inge Borneman (MTB-en 06-48471914, richardeningeborneman@gmail.com) of Ina Haandrikman (escaperoom - 06-30754183, ard.ina@hotmail.com). Hen kun je ook bellen als je vragen hebt over de startweek. We hopen op een feestelijk begin van het nieuwe seizoen.

 
Volg Live de Kerkdienst in Radewijk Volg Live de Kerkdienst in Radewijk
De kerkdienst in de Opgang kunt u live volgen op uw TV, Tablet, PC, Laptop en Smartphone. Uw apparaat moet natuurlijk wel met internet verbonden zijn. Klik 10 minuten voor aanvang van de dienst op 'de Opgang'
U kunt hier ook diensten van eerdere zon- en feestdagen terugzien.
 
Kerkbezoek in coronatijd Kerkbezoek in coronatijd

Vanwege Corona zijn er wel allerlei regels en voorschriften van de landelijke overheid, de landelijke PKN en de plaatselijke AK en de wijkkerkenraad. Die zijn verzameld en uitgewerkt in een Gebruiksplan voor de Opgang. De volgende punten daaruit zijn van belang voor u als bezoekers:

- Iedereen die de Opgang bezoekt, zowel 'gewone' kerkgangers, als 'mensen met een taak' als ook 'gasten' moeten zich van te voren aanmelden bij het kerkelijk bureau. Dat kan per scipio app tussen maandag 9.00 uur en donderdag 12.00 uur.
Of telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.
Of telefonisch tussen 18.00 en 20.00 uur op maandag en woensdag
Tel: 06-829 699 32
Er geldt een maximum van 45 bezoekers incl gasten
Daarnaast  geldt een max van 10 voor predikant, kerkenraad en organist, beamer, zangers, coördinatoren ivm corona.
Het kerkelijk bureau houdt de aantallen bij.

- U moet anderhalve meter afstand houden (echtparen, gezinnen mogen wel naast elkaar zitten)
- Er mag weer gezongen worden.
- Er mag weer gedoopt worden.
- Bij mooi weer kunnen we weer koffiedrinken na de dienst buiten.
- Bij binnenkomst wacht u in de hal op gepaste afstand van elkaar tot een van de zgn. coördinatoren u ophaalt en naar uw plaats brengt.
- U maakt uw handen schoon met desinfectiemiddel dat in de hal staat.
- De garderobe kan niet gebruikt worden, dus jas mee de kerkzaal in.
- De plaats die u gewezen is misschien niet uw vertrouwde plekje, maar u moet die wel nemen. Dus niet ruilen of een ander plekje zoeken.
- U volgt de aangegeven looproutes in de Opgang. Overal is 'eenrichtingsverkeer'.
- Ga thuis naar het toilet. Alleen het invalidentoilet in de hal is beschikbaar voor uiterste gevallen. Moet u daar toch gebruik van maken, dan maakt u toilet, wasbak, kraan, deurklink en andere aanraakdelen weer schoon met desinfectiemiddel en doekjes die in het toilet aanwezig zijn.
- Collecte: gebruik de scipio-app of een bankoverschrijving, of doe wat in de collectezak bij de uitgang.- Bij ziekte of verkoudheid blijft u natuurlijk thuis.
-De kerkdienst wordt uitgezonden met beeld en geluid. U kunt u de kerkdienst live (of later) volgen op uw tv, pc, laptop, tablet, smartphone enz volgen via kerkomroep.nl of de scipio-app.

 
Zingen in Coronatijd Zingen in Coronatijd
Vanwege Corona kerken we per 1 nov kerken we in de Opgang samen met de wijkgemeente Baalderveld. Om en om wisselen de beide voorgangers ds. Langbroek en ds. de Lange. De ene zondag onder verantwoordelijkheid van Baalderveld. De andere zondag onder verantwoordelijkheid van Radewijk.
Met z'n allen zingen is in de Opgang jammer genoeg niet mogelijk, wel is een kleine cantorij toegestaan van max 5 zangers. Voor 'mijn diensten' in de Opgang stel ik me voor dat er zo'n cantorij is, samengesteld uit gemeenteleden Radewijk, die het zingen tijdens de dienst verzorgt. Onze beide organisten Jan Kamphuis en Jan Broekroelofs willen die wel begeleiden en op vrijdagavond de liederen een keer doornemen. Dus wilt u toch kunnen zingen in de kerk: geef u dan op met naam en telefoonnummer bij Jan Kamphuis (landbouwbedrijf@gmail.com). Als er veel aanmeldingen komen, maken we een 'pool' zodat iedereen een keer of vaker aan de beurt komt. ds. de Lange
 
Kerkgebouw Kerkgebouw
De Opgang
Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523 - 216490

Hulpkoster
Janny Hutten
Hoogenweg 49
7793 HP Hoogenweg
0523 - 263488
hutten@kpnmail.nl

In de Opgang is:  
 • elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst;
 • elke 1e zondag van de maand gelegenheid om na de 
  dienst gezamenlijk koffie te drinken;
 • op de eerste en derde zondag van de maand
   is er kindernevendienst;
 • elke derde zondag van de maand tienerdienst
 • elke zondag kinderoppas voor kinderen van 
  0 t/m 4 jaar en
 • zijn er in de Advents- en Veertigdagentijd speciale projecten
Ivm corona is een aantal punten komen te vervallen en om
die reden doorgestreept. Zodra het kan, pakken we die
dingen weer op.                                                             

 
lees meer »
 
Wijkpredikant Wijkpredikant
M.i.v. 1 maart 2018 heeft Radewijk voor 16 uur weer een wijkpredikant: ds. Bert de Lange
lees meer »
 
Bijbelse tuin

Bijbelse tuin
In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hiervoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen:  een plek  waar geloof en symboliek samen komen.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers.

Wat is er te zien? klik op 'lees meer'
lees meer »
 
Sweetland orgel

Sweetland orgel
Bij de renovatie van de Opgang te Radewijk werd tevens het orgel vervangen. Het nieuw geplaatste orgel is een gerestaureerd Engels orgel, gebouwd door de orgelbouwer William Sweetland.
Op zaterdagmiddag 2 mei 2009 werd de verbouwde Opgang opengesteld voor het  publiek zodat iedereen rustig kon kijken en luisteren naar het nieuw geplaatste orgel dat op die middag bespeeld werd door de plaatselijke organisten Jan Broekroelofs en Jan Kamphuis. Op donderdag 26 augustus 2010 gaven zij een concert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het orgel.
lees meer »
 
Geschiedenis van de kerk(en) Geschiedenis van de kerk(en)

Voor de fusie tot PKN hadden zowel hervormde als de gereformeerde gemeentes een kerkgebouw. Bij de hereniging werd de gereformeerde kerkzaal verkocht en de hervormde kerk gerenoveerd. Op 26 april 2009 werd de Opgang, zoals de kerk heet, officieel in gebruik genomen. Door een legaat, speciaal daarvoor gegeven, werd het mogelijk om de ontmoetingsruimte van de kerk uit te breiden.
lees meer »