Vacatures Vacatures

Wij zijn voor onze wijk op zoek naar verschillende mensen.

Dit zijn:

Predikant  (zie profielschets)              0,5 fte
Ouderling                                            3 x
Diakenen                                             3 x
Contactpersonen                                18 x

Mocht u belangstelling hebben of eerst meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de wijkpredikant of bij de scriba, Piet Landstra via:

Wijkpredikant:
 

Piet Landstra:

 

Oproep:
Lijkt het je leuk om deel te nemene aan de kindernevendienst en leiding te geven, dan zijn wij dringend op zoek naar jou!! Voor de kindernevendienst kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Het is altijd mogelijk om eerst een keer mee te draaien om te kijken of het iets voor je is. Heb je interesse en/of vragen dan kun je contact opnemen met Dianne Waterink via

 
Profielschets Profielschets

 
Termijn om op deze vacature te reageren is inmiddels verstreken!

Profielschets van de te beroepen predikant(e) (0,5 fte)
voor de protestantse wijkgemeente Marslanden (Hardenberg).
 
Wij zijn op zoek naar een predikant(e) die samen met onze huidige predikant (0,2 fte) en gemeente verder wil werken aan de bouw van onze wijkgemeente Marslanden (Hardenberg). Onze wijkgemeente bestaat uit 1121 geadministreerde gemeenteleden verdeeld over 437 adressen.
 
Wij hopen dat je jezelf herkent in de volgende beschrijving:
 

lees meer »