Baalder Baalder

 
Baalderveld Baalderveld

 
Centrum Noord Centrum Noord

 
Centrum Zuid Centrum Zuid

 
Heemseresch Heemseresch

 
Heemse West Heemse West

 
Marslanden Marslanden

 
Radewijk Radewijk

 
Visie Visie

De PKN Hardenberg-Heemse weet zichzelf door het evangelie van Jezus Christus geroepen tot omgang met de Eeuwige, onderlinge verbondenheid  en dienst aan de ander en wil daarom proberen een gastvrije gemeenschap te zijn.

 
Wijkgemeenten Wijkgemeenten

De PKN Hardenberg-Heemse bestaat uit acht wijkgemeenten die meestal samenvallen met de wijken waaruit de burgerlijke gemeente is opgebouwd. Dat geldt voor Baalder, Baalderveld, Marslanden, Radewijk.

Het centrum van Hardenberg is te groot om 1 wijk te vormen en is om die reden opgedeeld in een Noordelijk gedeelte (met Ane) en een Zuidelijk gedeelte (met Brucht).

De wijk Heemse is onderverdeeld in de Heemser Esch en Heemse West.