Geschiedenis van de kerk(en) Geschiedenis van de kerk(en)
Tot 1950 ( voor de hervormden) en tot 1952 (voor de gereformeerden) moesten kerkgangers uit Radewijk voor de diensten naar Hardenberg. Van Radewijk naar Hardenberg is ongeveer 8 kilometer, een afstand  die per koets, lopend of later per fiets werd afgelegd, over grotendeels onverharde wegen. Als noodoplossing werden door zowel de hervormden als de gereformeerden diensten gehouden in de christelijke school en, hoe vooruitstrevend, soms door hen samen. Het regelmatig “ombouwen” van de lokalen tot kerkruimte en daarna weer tot schoollokaal bracht echter veel werk met zich mee. Een tijdlang werden kerkgangers vervoerd met een vrachtwagen met daarin losse banken. Dit mocht echter niet van de verkeersinspectie. Daarna werd een bus ingezet; de kosten (f1,00 per persoon) bleken voor sommige gezinnen nogal bezwaarlijk. In 1946 werd een perceel grond gekocht voor de hervormde kerk. Deze kerk werd in  januari 1950 officieel geopend. Het was een noodoplossing, nl. een barak uit het kamp van de voormalige Nederlandse Arbeidsdienst  uit Heemse.

Door de gereformeerden was al in 1942 een perceel grond aangeschaft voor de bouw van een kerk, vlak naast de christelijke school. In februari 1951 werd de eerste steen gelegd en in juni 1952 werd de gereformeerde kerkzaal ingewijd.
Door de hervormden werd al snel een bouwcommissie ingesteld om de bouw van een "echte" kerk voor te bereiden.
1967 : er wordt opdracht gegeven aan ir. Van Egmond uit Enschede om een plan te maken.

1969: de bouw wordt  gegund aan de fa. G. Hamhuis uit Hardenberg. Het oude gebouw wordt afgebroken en er wordt een aanvang gemaakt met de bouw. Tijdens de bouw kerken de hervormden in de kerkzaal.
Op 30 augustus 1970 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Vanaf 1961 werd door m.n. de hervormde kerk en de gereformeerde kerk gepraat over een vorm van samenwerking. Het resultaat van  alle besprekingen was dat ingaande 1 mei 2004 een nieuwe kerkorde officieel in werking trad en vanaf dat moment gaan de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op in de Protestantse Kerk in Nederland.
In september 2006 gingen in Radewijk de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk samen verder onder de naam PKN Hardenberg-Heemse, wijkgemeente Radewijk
De hervormde kerk werd verbouwd. Tijdens de verbouwing werden de diensten gehouden in de kerkzaal die daarna werd verkocht en thans als woning wordt gebruikt.
 
 
terug