Wijkkerkenraad Radewijk Wijkkerkenraad Radewijk
We hebben een kleine kerkenraad en dat vergadert heel plezierig. In de loop van 2019 ontstonden twee vacatures waarvoor we gelukkig weer nieuwe vrijwilligers gevonden hebben: diaken mw. Ria Snoeijink en ouderling mw. Len Waterink. We beginnen met een voltallige kerkenraad aan het nieuwe seizoen!
Wel zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers om de vacatures van contactpersoon in de wijkteams te vervullen. Als u voor zo'n taak wordt benaderd, wilt u die dan serieus overwegen? Kerk zijn lukt alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.
lees meer »
 
Samen met het hele Dorp (beleidsplan) Samen met het hele Dorp (beleidsplan)
De kerkenraad werkt aan een beleidsplan. Elk jaar werken we een of meer thema's uit. Seizoen 2018-2019 was dat de 'identiteit van de gemeente' en alle was met de kerkdienst op zon- en feestdagen te maken heeft. Op de gemeenteavond van 4 april 2019 is dit besproken met de aanwezige gemeenteleden. De voorgestelde plannen worden zo snel mogelijk gerealiseerd.
 
lees meer »
 
Gemeenteavond Gemeenteavond

We hadden donderdag 4 april een goed bezochte gemeenteavond. Mw. ds. Betsy Nobel, ambassadeur van de zgn. Dorpskerkenbeweging was aanwezig. Ze vertelde over wat een kerkelijke gemeente op het platteland zou kunnen doen: vooral aansluiten bij thema's die bij ons concreet spelen (leefbaarheid, zorgen om bedrijf, voorzieningen, eenzaamheid) en die álle bewoners bezighouden, niet alleen de 'kerk-mensen'. De kerkenraad maakt die keus voor de blik naar buiten. Vandaar de titel van het beleidsplan "samen met het hele dorp".

In de loop van de jaren zullen we voor alle bezigheden (diakonaat, jeugdwerk, P.R. enz) van de kerk proberen te bedenken wat dat inhoudt. Voor de kerkdiensten hebben we dat al gedaan. Het tweede hoofdstuk van het beleidsplan is daaraan gewijd. De kerkdienst moet 'het kloppende hart van het gemeenteleven' worden. Daarmee bedoelen we dat er meer onderdelen door gemeenteleden worden verzorgd en er meer dingen uit de gemeente naar voren komen.

 
Plaatselijke Regeling Plaatselijke Regeling
In een gemeente van de PKN houden we ons aan de spelregels van de Kerkorde. Maar diezelfde kerkorde biedt ook ruimte om een aantal dingen naar eigen keus te regelen. Dat gaat dan over dopen, avondmaal vieren, wie er ambtsdragers kunnen worden en het inzegenen van een huwelijk. In deze dingen hebben we dus een zekere vrijheid. Hoe we een en ander hebben ingevuld staat te lezen in de zgn. plaatselijke regeling.
 
Werkgroepen Werkgroepen
Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze op de pagina's 'Omzien naar elkaar', 'Diaconaat'  Doe Mee'' en "Zon- en Feestdagen". Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat! Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.