Wijkkerkenraad Radewijk Wijkkerkenraad Radewijk
We hebben een kleine kerkenraad en dat vergadert heel plezierig. In de loop van 2019 ontstonden twee vacatures waarvoor we gelukkig weer nieuwe vrijwilligers gevonden hebben: diaken mw. Ria Snoeijink en ouderling mw. Len Waterink. We beginnen met een voltallige kerkenraad aan het nieuwe seizoen!
Wel zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers om de vacatures van contactpersoon in de wijkteams te vervullen. Als u voor zo'n taak wordt benaderd, wilt u die dan serieus overwegen? Kerk zijn lukt alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.
lees meer »
 
Samen met het hele Dorp (beleidsplan) Samen met het hele Dorp (beleidsplan)
De kerkenraad werkt aan een beleidsplan. Elk jaar werken we een of meer thema's uit. Seizoen 2018-2019 was dat de 'identiteit van de gemeente' en alle was met de kerkdienst op zon- en feestdagen te maken heeft. Op de gemeenteavond van 4 april 2019 is dit besproken met de aanwezige gemeenteleden. De voorgestelde plannen worden zo snel mogelijk gerealiseerd. U kunt het beleidsplan hier downloaden.
 
lees meer »
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
De kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. We hebben ervoor gekozen om een echte dorpskerk te zijn. Dat betekent dat we niet alleen maar druk met onze eigen organisatie willen zijn, maar nadrukkelijk de verbinding zoeken met alle bewoners van de streek. Vandaar de titel "Samen met het hele dorp".

U kunt het beleidsplan met de nieuwe hoofdstukken inclusief de plaatselijke regeling downloaden vanaf de website: Beleidsplan Radewijk, Samen met het hele Dorp (2020)

Vanwege corona werd de gemeenteavond 2020 voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 
Plaatselijke Regeling Plaatselijke Regeling
In een gemeente van de PKN houden we ons aan de spelregels van de Kerkorde. Maar diezelfde kerkorde biedt ook ruimte om een aantal dingen naar eigen keus te regelen. Dat gaat dan over dopen, avondmaal vieren, wie er ambtsdragers kunnen worden en het inzegenen van een huwelijk. In deze dingen hebben we dus een zekere vrijheid. Hoe we een en ander hebben ingevuld staat te lezen in de zgn. plaatselijke regeling.
 
Werkgroepen Werkgroepen
Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze op de pagina's 'Omzien naar elkaar', 'Diaconaat'  Doe Mee'' en "Zon- en Feestdagen". Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat! Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.