Wijkkerkenraad Radewijk Wijkkerkenraad Radewijk

We hebben een kleine kerkenraad en dat vergadert heel plezierig.
Voor het komend seizoen 2019 en later zijn er wel enkele vacatures. We zijn op zoek naar een ouderling, een diaken en voor de wijkteams zijn enkele contactpersonen gewenst. Als u voor zo'n taak wordt benaderd, wilt u die dan serieus overwegen? Kerk zijn lukt alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.

lees meer »
 
Plaatselijke Regeling Plaatselijke Regeling

In een gemeente van de PKN houden we ons aan de spelregels van de Kerkorde. Maar diezelfde kerkorde biedt ook ruimte om een aantal dingen naar eigen keus te regelen. Dat gaat dan over dopen, avondmaal vieren, wie er ambtsdragers kunnen worden en het inzegenen van een huwelijk. In deze dingen hebben we dus een zekere vrijheid. Hoe we een en ander hebben ingevuld staat te lezen in de zgn. plaatselijke regeling.

 
Samen met het hele Dorp (beleidsplan) Samen met het hele Dorp (beleidsplan)

De kerkenraad werkt aan een beleidsplan. Elk jaar werken we een of meer thema's uit. Seizoen 2018-2019 was dat de 'identiteit van de gemeente' en alle was met de kerkdienst op zon- en feestdagen te maken heeft. Op de gemeenteavond van 4 april 2019 is dit besproken met de aanwezige gemeenteleden. De voorgestelde plannen worden zo snel mogelijk gerealiseerd.
 

lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen

Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze onder de submenu's. Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat! Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.