Diaconaat Diaconaat

Elke wijkgemeente heeft een wijkdiaconie. Maar de wijkdiakenen werken ook veel samen in allerlei werkgroepen. Die worden door het College van Diakenen aangestuurd.

Een aantal wijkdiaconieën hebben ook een eigen pagina. Deze kunt u vinden door op één van onderstaande links te klikken.

Baalder

Baalderveld

Centrum Zuid

Heemse West

 

 
Samenstelling College van Diakenen Samenstelling College van Diakenen
Samenstelling van het College van Diakenen

Moderamen
Meilink, Z.H., voorzitter; tel. 0523-263979; mail: zhmeilink@hetnet.nl;
Zandman, L., scriba, tel. 0523-264266; mail: lzandman1949@kpnmail.nl
Havers, J.H., penningmeester, tel. 0523-267251; mail: janhavers1954@gmail.com.

Leden CvD
mw. J. Bel.; wijk Marslanden, tel. 0523-267766; mail: jenetbel@planet.nl;
Eggengoor, W.; wijk Centrum Zuid; tel. 0523-262925 ; mail: wim.eggengoor123@gmail.com; 
Hakkers, A.; wijk Baalder; tel. 0523-265679; mail: ahakkers@profwaterinkschool.nl;
Moeken, F., wijk Centrum Noord; tel. 0523-265847; mail: ferrymoeken@hotmail.com;
wijk Baalderveld> Stad, D., tel. 0523- 265499; mail: stadd@ziggo.nl
Wijk Heemse West: vacant;
ZWO: vacant; 
Timmerman, R.G.; wijk Radewijk; tel. 0523-216670; altiroel@hotmail.nl 
Welink, F.; wijk Heemser-Esch; tel. 0529-457588; mail: info@fritswelink.nl
Portefeuille
Noordmans, ds. P.J.H.; tel. 0523-261507; mail: pjhnoordmans@gmail.com.
 
Beleidsplan CvD 2016-2020 Beleidsplan CvD 2016-2020
Beleidsplan van het College van Diakenen
van de Gemeente Hardenberg-Heemse 2016 – 2020
 
Inleiding
Beleid is het stellen van doelen, middelen met een daaraan verbonden tijdpad in onderlinge samenhang. (bron: Wikipedia). Beleid wordt verwoord in een beleidsplan. Een beleidsplan heeft de volgende waarden:
•        Doelen worden helder geformuleerd;
•        Blinde vlekken kunnen zichtbaar gemaakt worden;
•        Het geeft rust voor het kerkbestuur;
•        Het geeft mogelijkheden voor evaluatie, gaan we de juiste koers nog
•        Het vermijdt herhaling van eventuele oude discussies
•        De gemeente weet wat er gebeuren moet
•        Het werk van de diaconie gaat door bij vertrek van (mede)werkers
lees meer »
 
Rekeningnummers Diaconie en ZWO Rekeningnummers Diaconie en ZWO
lees meer »
 
ZWO ZWO
lees meer »