Diaconaat Diaconaat

Elke wijkgemeente heeft een wijkdiaconie. Maar de wijkdiakenen werken ook veel samen in allerlei werkgroepen. Die worden door het College van Diakenen aangestuurd.

Een aantal wijkdiaconieën hebben ook een eigen pagina. Deze kunt u vinden door op één van onderstaande links te klikken.

Baalder

Baalderveld

Centrum Zuid

Heemse West

 

 
Rekeningnummers Diaconie en ZWO Rekeningnummers Diaconie en ZWO
lees meer »
 
Beleidsplan CvD 2016-2020 Beleidsplan CvD 2016-2020

Beleidsplan van het College van Diakenen
van de Gemeente Hardenberg-Heemse 2016 – 2020
 
Inleiding
Beleid is het stellen van doelen, middelen met een daaraan verbonden tijdpad in onderlinge samenhang. (bron: Wikipedia). Beleid wordt verwoord in een beleidsplan. Een beleidsplan heeft de volgende waarden:
•        Doelen worden helder geformuleerd;
•        Blinde vlekken kunnen zichtbaar gemaakt worden;
•        Het geeft rust voor het kerkbestuur;
•        Het geeft mogelijkheden voor evaluatie, gaan we de juiste koers nog
•        Het vermijdt herhaling van eventuele oude discussies
•        De gemeente weet wat er gebeuren moet
•        Het werk van de diaconie gaat door bij vertrek van (mede)werkers

lees meer »
 
Samenstelling College van Diakenen Samenstelling College van Diakenen

Samenstelling van het College van Diakenen

Moderamen
Meilink, Z.H., voorzitter; tel. 0523-263979; mail:
Zandman, L., scriba, tel. 0523-264266; mail:
Havers, J.H., penningmeester, tel. 0523-267251; mail:

Leden CvD
mw. J. Bel.; wijk Marslanden, tel. 0523-267766; mail:
;
Eggengoor, W.; wijk Centrum Zuid; tel. 0523-262925 ; mail:
Hakkers, A.; wijk Baalder; tel. 0523-265679; mail: ;
Moeken, F., wijk Centrum Noord; tel. 0523-265847; mail: ;
Odink,  A.; wijk Baalderveld; tel. 0523-267372; mail: ;
Olsman, H.; wijk Heemse West en ZWO; tel. 0523-270093; mail: ;
Timmerman, R.G.; wijk Radewijk; tel. 0523-216670;
Welink, F.; wijk Heemser-Esch; tel. 0529-457588; mail: ;
Portefeuille
Noordmans, ds. P.J.H.; tel. 0523-261507; mail: 

 
CvD Afvaardigingen CvD Afvaardigingen


College van Diakenen - Afvaardigingen per 15 oktober 2017

Naar/van Naam Tel. nr. Wijk 
       
Clara Feyoena Heem vacature   he
  mw. H. Platjes - Veurink 264706 hw
       
Classicale Diaconale Werkgroep dhr. A. Odink 267372 cz
       
Classisvergaderingen mw. R. Cazemier 272400 cn
  mw. W. Meier 261031 ml
  mw. A. Hakkers-Bril 263136 hw
  dhr. J.H. Timmerman 682685 cz
       
Gehandicapten vacature    
       
Oostloorn vacature    
  mw. M. Schutte 264349 cz
       
Voedselbank dhr. A. Odink 267372 bv
  dhr. W. Eggengoor 262925 cz
  dhr. F. Moeken 265847 cn
  dhr. J. Meilink 267740 he
       
ZWO-Commissie dhr. A. Olsman 270093 hw
  dhr. J. Hamhuis 267974 he
  dhr. H. Overweg 264687 cz

             
 

 
ZWO ZWO
lees meer »