ZWO ZWO

ZWO = Zending - Werelddiaconaat - Ontwikkelingssamenwerking            

Voorzitter:  dhr. Jan Heuver, Hessenweg 43, 7771 RD Hardenberg, tel. (0523) 261097. E-mail: j.heuver@Profile-heuver.nl
Secretaris:  mw. Mini Prins, Wielewaalstraat 20, 7771 CX  Hardenberg
tel. (0523) 263625. E-mail: miniprins@ziggo.nl
Penningmeester: mw. Ina Bakker, Hessenweg 70a,  7771 RG  Hardenberg.  E-mail: inabakker01@gmail.com
 
Bankrekeningnummer ZWO-Zending Protestantse Gemeente:
NL 45 RABO 03249 64 862
Bankrekeningnummer ZWO-Werelddiaconaat Protestantse Gemeente:
NL 65 RABO 03249 86 521

terug